Category: Region Chojna

Ostatnie pożegnanie st. chor. rez. WOP i Straży Granicznej Andrzeja ZALECHA !

        Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dn. 18.02.2019r. w wieku 59 lat odszedł na wieczną służbę śp. st. chor. rez. WOP i SG Andrzej ZALECH b. kontr. GPK w Krajniku Dolnym – represjonowany za służbę dla Polski. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 23.02.2019r. o godz. 12.00 w kościele w Mętnie, …

Kontynuuj czytanie

WSPOMNIENIA Z WYPRAWY PRZED SEJM RP 22 MARCA 2018 ROKU.

          W dniu 22 marca 2018 r. odbyło się w Sejmie RP pierwsze i niestety jedyne, czytanie NASZEGO, OBYWATELSKIEGO PROJEKTU USTAWY o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby …

Kontynuuj czytanie

EMERYCI I RENCIŚCI WOP I SG NA MANIFESTCJI POD SEJMEM RP – 11.01.2018R /zdjęcia i video/.

Kontynuuj czytanie

NASZE ODWIEDZINY W REGIONIE CHOJNA

Kontynuuj czytanie

Region Chojna – Bractwo Motocyklowe Żołnierzy WOP.

Kontynuuj czytanie

Co piszą o nas? Artykuł o Regionie Chojna w Obserwatorze Nadodrzańskim.

Kontynuuj czytanie

Chojna – utworzenie Regionu Związku Emerytów i Rencistów SG !

Kontynuuj czytanie