Category: Region Cieszyn

Nowy Program Grupowego Ubezpieczenia Na Życie w COMPENSA TU na Życie S.A. – aktualizacja.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, W dniu 14 luty 2024 r. w Warszawie, wspólnie z kol. Andrzejem Badowskim i Krzysztofem Miś odbyliśmy spotkanie z brokerem ubezpieczeniowym PIB Broker S.A. dawniej WDB S.A. Przedmiotem spotkania była oferta skierowana do emerytowanych Funkcjonariuszy i emerytowanych Pracowników Cywilnych Straży Granicznej oraz członków ich rodzin. Program ubezpieczeniowy został wypracowany z ubezpieczycielem …

Kontynuuj czytanie

Porozumienie o współpracy stowarzyszeń skupiających obecnych i byłych funkcjonariuszy i żołnierzy formacji ochraniających granicę RP.

W dniu 13. lutego 2024 r. w siedzibie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli n/w stowarzyszeń, skupiających w swych szeregach obecnych i byłych funkcjonariuszy i żołnierzy formacji ochraniających granicę Rzeczypospolitej Polskiej: – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej; – Klub Generałów i Admirałów Straży Granicznej; – Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy …

Kontynuuj czytanie

Wystąpienie FSSM RP i SEiRP do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie represjonowanych funkcjonariuszy i żołnierzy na podstawie ustawy z 16.12.2016 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Uprzejmie informuję, że zgodnie z decyzją z dnia 1 lutego br. rozszerzonego posiedzenia Prezydium Zarządu Federacji Stowarzyszeń Mundurowych RP, w dniu 4 lutego br. opracowane zostało wystąpienie do  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcina Kierwińskiego, w sprawie naszego stanowiska dot. osób represjonowanych w wyniku ustawy z dnia 16.12.2016 r. Pod pismem …

Kontynuuj czytanie

Rycerka Górna – upamiętnienie 77. rocznicy śmierci żołnierzy WOP.

W dniu 10 luty 2024 r. w m. Rycerka Górna zorganizowano spotkanie upamiętniające 77. rocznicę śmierci śp. kpt. Zbigniewa Plewy, śp. st. szer. Stanisława Kozioła, śp. szer. Stanisława Dudy. W uroczystości udział wzięli byli i obecni żołnierze oraz funkcjonariusze Wojsk Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej, a także mieszkańcy Rycerki Górnej. Spotkanie zorganizował Związek Emerytów i …

Kontynuuj czytanie

Ostatnie pożegnanie śp. st. chor. WOP/SG w st. spocz. Andrzeja KĘDZIORSKIEGO.

Ostatnie pożegnanie śp. sierż.szt.WOP w st.sp. Krzysztofa SWATA.

W 105. rocznicę walk o Śląsk cieszyński.

    Prezes Związku z delegacją Regionu w Cieszynie uczestniczyli w zorganizowanych przez Śląski Oddział SG w Raciborzu obchodach 105. rocznicy obrony Śląska cieszyńskiego przed najazdem czechosłowackim, które odbyły się w Kończycach Małych i Zebrzydowicach.     Obchody rozpoczęły się od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy przed Krzyżem mjr. Cezarego Hallera – obrońcy polskich granic poległego w …

Kontynuuj czytanie

Gratulacje dla Gen. bryg. SG Roberta BAGANA – nowego Komendanta Głównego Straży Granicznej.

 

Ostatnie pożegnanie śp. st.sierż.sztab. WOP/SG w st.sp. Stanisława PETYNIAKA.

Na jaką organizację dokonasz odpisu 1,5% ze swojego podatku?

Zbliża się okres rozliczeń podatkowych, czas podjąć decyzję, na którą organizację pożytku publicznego dokonamy odpisu 1,5% z naszych podatków! Poniżej lista stowarzyszeń  mundurowych posiadających już status organizacji pożytku publicznego. Zachęcamy do skorzystania!