Category: Region Cieszyn

Uroczystości w Rycerce Górnej – relacja poszerzona.

          W dniu 4.06.2022 roku w Rycerce Górnej w gminie Rajcza powiat Żywiec, odbyły się ważne dla naszego Związku uroczystości: wręczenie sztandaru dla Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej oraz odsłonięcie pomnika Żołnierzy, Funkcjonariuszy i Pracowników Polskich Formacji Granicznych. W czasie tych uroczystości Koło Łowieckie „Głuszec” w Rajczy zostało odznaczone Złotym …

Kontynuuj czytanie

Ostatnie pożegnanie śp. st.chor.szt. WOP i SG Roberta Długosza.

Porozumienie o partnerskiej współpracy i współdziałaniu Stowarzyszeń Weteranów, Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych RP.

W dniu 30.05.2022 roku w Sali Kolumnowej Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone podpisaniu Porozumienia o partnerskiej współpracy i współdziałaniu Stowarzyszeń Weteranów, Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych RP.  Spotkanie prowadził gen Marian Kasiński – Dziekan Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej., a udział w nim wzięli wszyscy wymienieni w porozumieniu przedstawiciele …

Kontynuuj czytanie

Ostatnie pożegnanie śp. st. chor. WOP w st. sp. Józefa PRZYWARY.

Ostatnie pożegnanie sp. mjr. WOP/SG w st. sp. Antoniego BŁAWICKIEGO.

Ostatnie pożegnanie śp. płk. WOP/SG w st. sp. Mariana KOWALSKIEGO.

Ostatnie pożegnanie śp.por. WOP w st.sp. Józefa RUCHAŁY.

 

Ostatnie pożegnanie śp. st.chor.rez. WOP/SG Jacka KONDZIOŁKI.

Uroczysto-robocze posiedzenie Komitetów.

Członkowie poszerzonego Zarządu Głównego i społecznych komitetów fundacji Pomnika w Rycerce Górnej oraz Sztandaru Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej spotkali się w Rycerce Dolnej na uroczysto-roboczym posiedzeniu poświęconym ustaleniom organizacyjnym, scenariuszowi oraz podziałowi zadań w połączonych uroczystościach.

Kontynuuj czytanie

Pracowita uroczystość.

W dniu 26 marca w Biurze Posła na Sejm Przemysława Koperskiego w Bielsku-Białej, odbyła się uroczystość wręczenia Honorowych Krzyży Bractwa Mundurowego RP, którego dokonał prezes Bractwa kol. Marian Szłapa.

Kontynuuj czytanie