Category: Region Nowy Sącz

Na jaką organizację dokonasz odpisu 1,5% ze swojego podatku?

Zbliża się okres rozliczeń podatkowych, czas podjąć decyzję, na którą organizację pożytku publicznego dokonamy odpisu 1,5% z naszych podatków! Poniżej lista stowarzyszeń  mundurowych posiadających już status organizacji pożytku publicznego. Zachęcamy do skorzystania!

Ostatnie pożegnanie śp. kpt. WOP/SG w st. spocz. Mariana WIELOCHOWSKIEGO.

Kołobrzeg – otwarte spotkanie Podsekretarza Stanu MON Stanisława Wziątka z przedstawicielami środowisk mundurowych.

W dniu 15 stycznia 2024 roku w Kołobrzegu, odbyło się otwarte spotkanie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Stanisława WZIĄTKA z przedstawicielami środowisk mundurowych. W spotkaniu uczestniczyli niżej wymienieni przedstawiciele Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej: 1. Kol. Piotr IWAT – Wiceprezes ds. społeczno – finansowych ZG ZEIRSG, członek Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb …

Kontynuuj czytanie

ZEiRSG i Wójt Gminy Baligród zapraszają na uroczystości 77. rocznicy mordu żołnierzy WOP w Łubnem.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Dbałość o historię formacji granicznych – w tym o zapomnianą w ostatnich latach 46. letnią historię ochrony granic naszej Ojczyzny przez Wojska Ochrony Pogranicza utworzone w 1945 r. – jest naszą powinnością. Pamiętać musimy o żołnierzach, którzy w ochronie granicy państwowej pozostawili zdrowie, a często wartość najwyższą – życie! W bieżącym …

Kontynuuj czytanie

Nowy wniosek do MSWiA w trybie art. 8a w sprawie zmiany podstawy ustalenia wysokości zaopatrzenia emerytalnego i rentowego.

Zarząd Główny ZEiRSG w wyniku szeregu rozmów i spotkań z przedstawicielami koalicji demokratycznej wskazuje na realną możliwość przyspieszenia ponownego przyznania świadczeń emerytalno-rentowych w wysokości sprzed ich obniżenia. Należy zdać sobie sprawę, że do usunięcia z porządku prawnego skutków ustawy represyjnej, tj ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy …

Kontynuuj czytanie

Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. WOP w st. spocz. Czesława ŁAPIŃSKIEGO.

Pismo do Pani Dyrektor ZER MSWiA i do wiadomości Pana Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

SZANOWNE KOLEŻANKI I KOLEDZY! Jednym z głównych zadań stojących przed Zarządem Głównym ZEiRSG oraz przede mną jako osobą, która z mocy §7 Statutu reprezentuje Związek na zewnątrz – jest obrona praw nabytych emerytów i rencistów byłych żołnierzy WOP i funkcjonariuszy SG, a także ich rodzin. Zadanie to znalazło swoje odzwierciedlenie w kolejnym planie pracy Zarządu …

Kontynuuj czytanie

Szczecin – spotkanie z Panem Posłem Bartoszem Arłukowiczem.

W dniu 5 stycznia  2024 roku w Szczecinie, z inicjatywy ZEiRSG, odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów z posłem na Sejm RP Bartoszem Arłukowiczem. W spotkaniu uczestniczyli:  Kol. Piotr IWAT – Wiceprezes ds. społeczno – finansowych ZG ZEIRSG, członek Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, Kol. Andrzej BUDZYŃSKI – Wiceprezes ds. …

Kontynuuj czytanie

Życzenia świąteczno-noworoczne 2023/2024.

Odkrywanie kolejnych faktów z życia i służby śp. kpt. Zbigniewa Plewy.

Autor książki pt. „Prawda na granicy”, mjr w st. spocz. Tadeusz Kwiędacz, zgromadził i przeanalizował wiele materiałów dot. życia i służby kpt. Zbigniewa Plewy. Uważa on, podobnie jak emeryci Wojsk Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej, iż usunięcie w dniu 30.03.2018 r. pomnika pamięci ku czci żołnierzy zamordowanych (dnia 10 lutego 1947 r.) w rejonie Przełęczy …

Kontynuuj czytanie