Category: Region Słubice

Ostatnie pożegnanie śp. st. sierż. sztab. WOP i SG Bronisława MYTYCHA!

Ostatnie pożegnanie śp. sierż. WOP Stanisława SZUFNAROWSKIEGO.

Aktywności w Regionie Nadodrzańskim w I kw. 2019 roku.

  W dniu 30.01.19 r. w Urzędzie Miejskim w Słubicach odbyło się spotkanie przedstawicieli ok. 23 organizacji pozarządowych z Przewodniczącym i członkami Rady Miasta. W spotkaniu wziął także udział Burmistrz Słubic – Mariusz Olejniczak. Na spotkaniu radni mieli okazję zapoznać się z działalnością i aktywnością poszczególnych organizacji, także z ich bieżącymi problemami i czego organizacje …

Kontynuuj czytanie

Ostatnie pożegnanie kpt. WOP w st. spocz. Sławomira DANKOWSKIEGO!

Aktywności w Regionie Nadodrzańskim w IV kwartale 2018 roku.

Kontynuuj czytanie

Aktywności w Regionie Nadodrzańskim w III kwartale 2018 roku – aktualizacja.

Kontynuuj czytanie

AKTYWNOŚCI W REGIONIE NADODRZAŃSKIM W II KW. 2018r.

1. W dniu 06.04.18r. w siedzibie Wyższej Szkoły Języków Obcych w Poznaniu odbyło się spotkanie z dr P. Gondkiem, wykładowcą i współpracownikiem poznańskich uczelni, autorem publikacji pt. „Na zachodnich rubieżach Polski” Historia kostrzyńskiej placówki WOP/SG 1945 – 2016.

Kontynuuj czytanie

AKTYWNOŚCI W REGIONIE NADODRZAŃSKIM W I KW. 2018 Roku (aktualizacja).

1. W dniu 11.01.18 r w hotelu „Cargo” w Słubicach odbyło się spotkanie pod hasłem – aktywna integracja. Inicjatorami i organizatorami spotkania byli: Starosta Słubicki, Przewodniczący Rady Powiatu Słubickiego, Dyr. Centrum Pomocy Rodzinie, Dyr. Fundacji Collegium Polonicum. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele słubickich organizacji emeryckich   i pozarządowych. Region Nadodrzański reprezentowała kol. Krystyna Kubiak, uczestniczyli także przedstawiciele …

Kontynuuj czytanie

AKTYWNOŚCI ZWIĄZKOWE W RN ZEiRSG NA KONIEC 2017r.

Kontynuuj czytanie

JUBILEUSZ XV-LECIA FUNDACJI NA RZECZ COLLEGIUM POLONICUM.

Kontynuuj czytanie