Category: Region Słubice

Ostatnie pożegnanie śp. kpt. WOP/SG rez. Remigiusza JUSIŃSKIEGO.

Powstanie Społecznego Komitetu Ufundowania Pomnika Żołnierzy, Funkcjonariuszy i Pracowników Polskich Formacji Granicznych na Ziemi Żywieckiej!

W dniu 27.11.2021 r. powstał i rozpoczął pracę Społeczny Komitet Ufundowania Pomnika Żołnierzy, Funkcjonariuszy i Pracowników Polskich Formacji Granicznych na Ziemi Żywieckiej!! Zgodnie z zapowiedzią z dnia 10.11.2021 r. grupy inicjatywnej budowy pomnika pamięci, w dniu 27.11.2021 r. w Rycerce Górnej podpisano Akt Założycielski Komitetu Społecznego Ufundowania Pomnika Żołnierzy, Funkcjonariuszy i Pracowników Polskich Formacji Granicznych …

Kontynuuj czytanie

Ostatnie pożegnanie śp. st. chor. sztab. WOP/SG w st. sp. Adama MURCAKA.

Ostatnie pożegnanie śp. st. sierż. sztab. w st. spocz. MO Barbary DENCZEW.

IX Słubickie Forum Organizacji Pozarządowych.

W dniu 28 października 2021 roku, po rocznej przerwie związanej z pandemią, odbyło się IX Słubickie Forum Organizacji Pozarządowych. Organizatorzy Forum: Burmistrz Słubic, Sektor3Słubice, Fundacja na Rzecz Collegium Polonicum. Do udziału w Forum zaproszeni zostali przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji z terenu gminy i powiatu słubickiego. ZEiRSG reprezentowali trzej członkowie Regionu Nadodrzańskiego. Forum jest miejscem corocznego …

Kontynuuj czytanie

V Zjazd Krajowy Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.

W dniu 9 października 2021 r. w gościnnym Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Mazowsze” w Soczewce k. Płocka odbył się V Zjazd Krajowy Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Emerytów i Rencistów SG. W zastępstwie nieżyjącego Prezesa Związku, śp.  płk. SG w st. spocz. Marka Meszyńskiego,  Zjazd otworzył Wiceprezes ustępującego Zarządu Głównego Kol. Józef Kraska, zaintonowawszy uprzednio hymn RP, odśpiewany …

Kontynuuj czytanie

Zawody Strzeleckie w Regionie Nadodrzańskim.

Z okazji Dnia Weterana Służby Granicznej i Święta Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w dniu 01.10.2021 r. na strzelnicy w Słubicach odbyły się zawody strzeleckie z broni ostrej: karabinka AK 47 i pistoletu Glock, zorganizowane przez Region Nadodrzański ZEiRSG przy wsparciu firmy Gunspot.pl.  Główne cele zawodów to: wyłonienie najlepszego zespołu i zawodnika spośród uczestników …

Kontynuuj czytanie

Uroczystości pogrzebowe śp. Prezesa ZEiRSG płk. Marka MESZYŃSKIEGO.

W dniu 17 września 2021 roku odbyły się uroczystości pogrzebowe Prezesa Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, śp. Kol. płk. Marka MESZYŃSKIEGO, zmarłego 13 września 2021 roku. Ceremonię pogrzebową przygotował Dom Pogrzebowy „Wrotniewscy” z Koszalina, a prowadził jego profesjonalny celebrans. Uroczystości składały się z części zorganizowanej w Koszalinie,  gdzie Zmarły mieszkał, służył i działał. W …

Kontynuuj czytanie

Ostatnie pożegnanie śp. por. WOP w st. spocz. Stanisława KRUĆKO.

Wyróżnienie dla Regionu Nadodrzańskiego ZEiRSG.

W dniu 11 września 2021 r.  w m. Drzecin odbyło się spotkanie emerytów służby pożarniczej – Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Słubicach. W spotkaniu uczestniczył zaproszony Prezes Regionu Nadodrzańskiego naszego Związku, na ręce którego wręczony został List Gratulacyjny oraz medal „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej”. W ten sposób …

Kontynuuj czytanie