Category: Region Słubice

Aktywności w Regionie Nadodrzańskim w IV kwartale 2018 roku.

W dniu 12.10.2018 r. wyjątkowo ze względów organizacyjnych świętowaliśmy w Regionie Nadodrzańskim Dzień Weterana Służby Granicznej i Święto Związku. O godz. 15.00 na Pl. Bohaterów przy pomniku „W Hołdzie Weteranom” spotkali się członkowie Regionu, emeryci niezrzeszeni oraz zaproszeni goście: przedstawiciele samorządów: powiatowego ze Starostą Słubickim M. Jabłońskim; gminnego z Przewodniczącym RM M. Olejniczakiem, SG, Policja Federalna …

Kontynuuj czytanie

Aktywności w Regionie Nadodrzańskim w III kwartale 2018 roku – aktualizacja.

Kontynuuj czytanie

AKTYWNOŚCI W REGIONIE NADODRZAŃSKIM W II KW. 2018r.

1. W dniu 06.04.18r. w siedzibie Wyższej Szkoły Języków Obcych w Poznaniu odbyło się spotkanie z dr P. Gondkiem, wykładowcą i współpracownikiem poznańskich uczelni, autorem publikacji pt. „Na zachodnich rubieżach Polski” Historia kostrzyńskiej placówki WOP/SG 1945 – 2016.

Kontynuuj czytanie

AKTYWNOŚCI W REGIONIE NADODRZAŃSKIM W I KW. 2018 Roku (aktualizacja).

1. W dniu 11.01.18 r w hotelu „Cargo” w Słubicach odbyło się spotkanie pod hasłem – aktywna integracja. Inicjatorami i organizatorami spotkania byli: Starosta Słubicki, Przewodniczący Rady Powiatu Słubickiego, Dyr. Centrum Pomocy Rodzinie, Dyr. Fundacji Collegium Polonicum. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele słubickich organizacji emeryckich   i pozarządowych. Region Nadodrzański reprezentowała kol. Krystyna Kubiak, uczestniczyli także przedstawiciele …

Kontynuuj czytanie

AKTYWNOŚCI ZWIĄZKOWE W RN ZEiRSG NA KONIEC 2017r.

Kontynuuj czytanie

JUBILEUSZ XV-LECIA FUNDACJI NA RZECZ COLLEGIUM POLONICUM.

Kontynuuj czytanie

KONFERENCJA – 25 LAT FUNKCJONOWANIA DROGOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO KOSTRZYN – KIETZ.

Kontynuuj czytanie

UDZIAŁ RN ZEiRSG W OBCHODACH ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI.

Kontynuuj czytanie

CZŁONKOWIE RN ZEiRSG NA SPOTKANIACH Z PRZEDSTAWICIELAMI OKIU.

Kontynuuj czytanie

VI SŁUBICKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z UDZIAŁEM RN ZEiRSG.

Kontynuuj czytanie