Category: Region Słubice

30-lecie otwarcia przejść granicznych w Kostrzynie nad Odrą.

W dniach 03-05.06.2022 r. w Kostrzynie nad Odrą odbywały się Dni Kostrzyna – Święto Miasta pt.” Kostrzyn na Fali”. W tym roku Święto Miasta zostało połączone z obchodami 30. rocznicy otwarcia przejść granicznych w rejonie Kostrzyna: 30.05.1992 r. – kolejowego osobowego i 21.11.1992 r. – drogowego. W porozumieniu z Burmistrzem Panem dr Andrzejem Kuntem i …

Kontynuuj czytanie

Uroczystości w Rycerce Górnej – relacja poszerzona.

          W dniu 4.06.2022 roku w Rycerce Górnej w gminie Rajcza powiat Żywiec, odbyły się ważne dla naszego Związku uroczystości: wręczenie sztandaru dla Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej oraz odsłonięcie pomnika Żołnierzy, Funkcjonariuszy i Pracowników Polskich Formacji Granicznych. W czasie tych uroczystości Koło Łowieckie „Głuszec” w Rajczy zostało odznaczone Złotym …

Kontynuuj czytanie

Porozumienie o partnerskiej współpracy i współdziałaniu Stowarzyszeń Weteranów, Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych RP.

W dniu 30.05.2022 roku w Sali Kolumnowej Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone podpisaniu Porozumienia o partnerskiej współpracy i współdziałaniu Stowarzyszeń Weteranów, Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych RP.  Spotkanie prowadził gen Marian Kasiński – Dziekan Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej., a udział w nim wzięli wszyscy wymienieni w porozumieniu przedstawiciele …

Kontynuuj czytanie

Życzenia dla Straży Granicznej z Regionu Nadodrzańskiego ZEiRSG.

          Z okazji przypadającej w tym roku 31. rocznicy powołania Straży Granicznej przedstawiciele Regionu Nadodrzańskiego ZE i RSG w Słubicach udali się z życzeniami do Komend: NoOSG w Krośnie Odrzańskim, PSG w Gorzowie Wielkopolskim i PSG w Świecku gdzie na ręce Komendantów tych jednostek organizacyjnych SG przekazali życzenia funkcjonariuszom i pracownikom …

Kontynuuj czytanie

Ostatnie pożegnanie śp. kpt. WOP i SG Anatola WOJNICKIEGO.

Żegnaj Kolego Anatolu….           Odszedłeś nagle nie doczekawszy formalnego potwierdzenia członkostwa w Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej – Region Nadodrzański, do którego zgłosiłeś akces. Faktycznie od dawna byłeś naszym Członkiem i Kolegą, aktywnie udzielając się, jako osoba o wykształceniu prawniczym, w działania pomocowe dla wszystkich represjonowanych na podstawie haniebnej ustawy z 16 grudnia …

Kontynuuj czytanie

Ostatnie pożegnanie śp. st. sierż. sztab. WOP Czesława WILKIEWICZA.

Ostatnie pożegnanie śp. kpt. WOP/SG rez. Remigiusza JUSIŃSKIEGO.

Powstanie Społecznego Komitetu Ufundowania Pomnika Żołnierzy, Funkcjonariuszy i Pracowników Polskich Formacji Granicznych na Ziemi Żywieckiej!

W dniu 27.11.2021 r. powstał i rozpoczął pracę Społeczny Komitet Ufundowania Pomnika Żołnierzy, Funkcjonariuszy i Pracowników Polskich Formacji Granicznych na Ziemi Żywieckiej!!

Kontynuuj czytanie

Ostatnie pożegnanie śp. st. chor. sztab. WOP/SG w st. sp. Adama MURCAKA.

Ostatnie pożegnanie śp. st. sierż. sztab. w st. spocz. MO Barbary DENCZEW.