Category: Region Słubice

Kostrzyn n. Odrą – protest represjonowanych Pograniczników zakończony. Podsumowanie i podziękowania Komitetu Organizacyjnego Protestu.

Ustawa „represyjna” z dnia 16.12.2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2270) przyniosła objętym nią b. funkcjonariuszom i żołnierzom Państwa Polskiego wiele nieszczęść, łącznie z ofiarami śmiertelnymi. W wyniku szeregu rozmów i dyskusji w środowisku represjonowanych b. żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza i b. funkcjonariuszy Straży Granicznej zrodził się pomysł zorganizowania protestu – ogólnopolskiej manifestacji, …

Kontynuuj czytanie

Ostatnie pożegnanie śp. mjr. WOP w st. spocz. Jana SIMONIENKI!

Aktywności w Regionie Nadodrzańskim ZEiRSG w II kw. 2019 roku.

W dniu 04.04.2019 r. w m. Tuplice odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli: prezes i wiceprezes RN w Słubicach oraz koledzy-członkowie Regionu Tuplice na czele z prezesem Regionu; w spotkaniu wziął także udział prezes Koła ZŻWP. Celem spotkania było: przekazanie informacji z posiedzenia ZG Związku w Koszalinie w dn. 23-24.03.2019 r, nawiązanie bliższej współpracy ze …

Kontynuuj czytanie

Ważne posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego ZEiRSG!

      W dniu 25-go sierpnia 2019 roku w m. Kostrzyn n/Odrą odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, poświęcone w szczególności organizacji zgromadzenia – manifestacji protestacyjnej emerytów i rencistów b. WOP i Straży Granicznej oraz ich sympatyków w dniu 21-go września 2019 roku w rejonie byłego Drogowego Przejścia Granicznego w …

Kontynuuj czytanie

Ostatnie pożegnanie śp. st. sierż. sztab. WOP i SG Bronisława MYTYCHA!

Ostatnie pożegnanie śp. sierż. WOP Stanisława SZUFNAROWSKIEGO.

Aktywności w Regionie Nadodrzańskim w I kw. 2019 roku.

  W dniu 30.01.19 r. w Urzędzie Miejskim w Słubicach odbyło się spotkanie przedstawicieli ok. 23 organizacji pozarządowych z Przewodniczącym i członkami Rady Miasta. W spotkaniu wziął także udział Burmistrz Słubic – Mariusz Olejniczak. Na spotkaniu radni mieli okazję zapoznać się z działalnością i aktywnością poszczególnych organizacji, także z ich bieżącymi problemami i czego organizacje …

Kontynuuj czytanie

Ostatnie pożegnanie kpt. WOP w st. spocz. Sławomira DANKOWSKIEGO!

Aktywności w Regionie Nadodrzańskim w IV kwartale 2018 roku.

Kontynuuj czytanie

Aktywności w Regionie Nadodrzańskim w III kwartale 2018 roku – aktualizacja.

Kontynuuj czytanie