Category: Region Słubice

Region Nadodrzański – spotkanie wigilijne z Burmistrzem Słubic.

W dniu 13.12.2022 r.  w restauracji „Smaki Europy” na terenie Collegium Polonicum odbyło się, jak co roku, tradycyjne spotkanie wigilijne Burmistrza Słubic, Mariusza Olejniczaka,  z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Słubice. Region Nadodrzański reprezentowali kol: J. Siedlarz i J. Dybcio.

Kontynuuj czytanie

Kolejne spotkanie pod hasłem: „Emeryci mundurowi emerytom cywilnym” z cyklu „Świadomy Senior-Bezpieczny Senior”.

Szanowne Koleżanki i Koledzy! Poniżej zamieszczamy e-mail od Przewodniczącego Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP Kol. Piotra IWATA wraz z załącznikiem, również w postaci e-maila, od Pani Naczelnik ZER MSWiA Justyny BOROWSKIEJ.  Emaile dotyczą spotkania emerytów mundurowych i cywilnych organizowanego w dniu 13 grudnia 2022 r. w godz. 11:00-14:00 w Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska, …

Kontynuuj czytanie

Słubice: spotkanie z posłami Klubu Parlamentarnego Lewicy.

W dniu 24.11.2022 r. grupa parlamentarzystów z KP Lewicy odwiedziła województwo lubuskie i w tym samym dniu o g.13.30 w sali kinowej Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury odbyło się otwarte spotkanie z mieszkańcami miasta i gminy Słubice. W spotkaniu udział wzięli:

Kontynuuj czytanie

Podziękowania dla Regionu Nadodrzańskiego.

W dniu 09.11.2022 r. w Collegium Polonicum w Słubicach odbyło się jubileuszowe X Forum Organizacji Pozarządowych. Tematem przewodnim spotkania jubileuszowego było podsumowanie głównego celu organizacji pozarządowych na przestrzeni 10 lat – poprawa jakości życia społeczności lokalnej.

Kontynuuj czytanie

EMERYCI MUNDUROWI EMERYTOM CYWILNYM!

EMERYCI MUNDUROWI EMERYTOM CYWILNYM udzielają wskazówek na kolejnym spotkaniu „Świadomy Senior–Bezpieczny Senior”, pod patronatem Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA. W myśl idei, jaka przyświeca przedsięwzięciu, EMERYCI MUNDUROWI EMERYTOM CYWILNYM „Świadomy Senior–Bezpieczny Senior”, 15 listopada 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie w Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSWiA, w którym uczestniczyło liczne grono emerytów i rencistów z Warszawy i okolic.

Kontynuuj czytanie

Apel o wsparcie akcji „SERCE 22”, organizowanej przez Bractwo Mundurowe i Związek Emerytów i Rencistów SG.

Kolejny raz wspólnie z Bractwem Mundurowym organizujemy akcję SERCE, tym razem z dopiskiem 22, czyli SERCE 22, skierowaną do osób represjonowanych i ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Decyzję w tej sprawie w dniu 20 listopada 2022 r. podjęła Kapituła Serca, w skład której wchodzi Prezes Związku Kol. Sławomir Matusewicz, a jej honorowym  …

Kontynuuj czytanie

Wizja i misja FSSM RP. Wystąpienie Przewodniczącego Federacji Kol. Piotra IWATA.

Stosownie do uzgodnień podczas obrad Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w dniu 8.11.2022 r. niżej publikujemy wystąpienie Przewodniczącego Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, Kol. Piotra Iwata, wygłoszone na posiedzeniu i włączone do protokołu z obrad.

Kontynuuj czytanie

9 listopada – protest przed Sądem Apelacyjnym w Szczecinie.

W dniu 9 listopada br., przed Sądem Apelacyjnym w Szczecinie odbyło się kilkugodzinne zgromadzenie zgłoszone przez wiceprezeskę Bractwa Mundurowego RP kol. Danutę Leszczyńską. Protest wspólnie zorganizowali Bractwo Mundurowe RP i Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej przy współudziale Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

Kontynuuj czytanie

Otwarte posiedzenie Zarządu Głównego ZEiRSG w Szczecinie.

W dniu 8 listopada 2022 r. w Szczecinie odbyło się otwarte posiedzenie Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, zwołane w trybie mieszanym, czyli stacjonarnym i zdalnym. Uczestniczyło w nim łącznie dwudziestu trzech członków ZEiRSG, w tym Przewodniczący Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych kol. Piotr Iwat.

Kontynuuj czytanie

Warszawa – Wilanów: spotkanie w Królewskich Łazienkach przedstawicieli Stowarzyszeń Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych RP.

W dniu 18.10 2022 r. w budynku Ermitaż w zespole parkowo-pałacowym Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie odbyło się posiedzenie Stron Porozumienia z 30.05.2022 r. o partnerskiej współpracy i współdziałaniu Stowarzyszeń Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych RP.  W spotkaniu wzięli udział:

Kontynuuj czytanie