Category: Region Słubice

Ostatnie pożegnanie śp. kpt. WOP w st. sp. Mariana ŁAPIŃSKIEGO.

30-lecie otwarcia przejść granicznych w Kostrzynie nad Odrą.

W dniach 03-05.06.2022 r. w Kostrzynie nad Odrą odbywały się Dni Kostrzyna – Święto Miasta pt.” Kostrzyn na Fali”.  W tym roku Święto Miasta zostało połączone z obchodami 30. rocznicy otwarcia przejść granicznych w rejonie Kostrzyna: 30.05.1992 r. – kolejowego osobowego i 21.11.1992 r. – drogowego. W porozumieniu z Burmistrzem Panem dr Andrzejem Kuntem i …

Kontynuuj czytanie

Uroczystości w Rycerce Górnej – relacja poszerzona.

          W dniu 4.06.2022 roku w Rycerce Górnej w gminie Rajcza powiat Żywiec, odbyły się ważne dla Związku Emerytów i Rencistów SG uroczystości, których głównym sponsorem był PZU.

Kontynuuj czytanie

Porozumienie o partnerskiej współpracy i współdziałaniu Stowarzyszeń Weteranów, Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych RP.

W dniu 30.05.2022 roku w Sali Kolumnowej Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone podpisaniu Porozumienia o partnerskiej współpracy i współdziałaniu Stowarzyszeń Weteranów, Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych RP.

Kontynuuj czytanie

Życzenia dla Straży Granicznej z Regionu Nadodrzańskiego ZEiRSG.

          Z okazji przypadającej w tym roku 31. rocznicy powołania Straży Granicznej przedstawiciele Regionu Nadodrzańskiego ZE i RSG w Słubicach udali się z życzeniami do Komend: NoOSG w Krośnie Odrzańskim, PSG w Gorzowie Wielkopolskim i PSG w Świecku gdzie na ręce Komendantów tych jednostek organizacyjnych SG przekazali życzenia funkcjonariuszom i pracownikom …

Kontynuuj czytanie

Ostatnie pożegnanie śp. kpt. WOP i SG Anatola WOJNICKIEGO.

Ostatnie pożegnanie śp. st. sierż. sztab. WOP Czesława WILKIEWICZA.

Ostatnie pożegnanie śp. kpt. WOP/SG rez. Remigiusza JUSIŃSKIEGO.

Powstanie Społecznego Komitetu Ufundowania Pomnika Żołnierzy, Funkcjonariuszy i Pracowników Polskich Formacji Granicznych na Ziemi Żywieckiej!

W dniu 27.11.2021 r. powstał i rozpoczął pracę Społeczny Komitet Ufundowania Pomnika Żołnierzy, Funkcjonariuszy i Pracowników Polskich Formacji Granicznych na Ziemi Żywieckiej!!

Kontynuuj czytanie

Ostatnie pożegnanie śp. st. chor. sztab. WOP/SG w st. sp. Adama MURCAKA.