Category: Region Szczecin

Region Szczecin – spotkanie integracyjne nad Zalewem Szczecińskim.

       Zgodnie z wieloletnią tradycją, w dniu 14 maja 2022 r. członkowie Związku Emerytów i Rencistów Region Szczecin zorganizowali spotkanie integracyjne w Czarnocinie na terenie gminy Stepnica w ośrodku „Frajda” usytuowanym nad Zalewem Szczecińskim. W spotkaniu uczestniczyli emeryci WOP i SG zrzeszeni w ZEiR SG, jak i niezrzeszeni. Uczestników powitał burmistrz gminy Stepnica …

Kontynuuj czytanie

Przekazanie zebranych środków na rzecz pomocy Ukrainie.

Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej równolegle z Regionem Szczecin realizował zbiórkę środków na pomoc mieszkańcom Ukrainy. Na nasz apel odpowiedziało mnóstwo ludzi o dobrych sercach.

Kontynuuj czytanie

Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. WOP w st. spocz. Władysława STAŃCA.

Ostatnie pożegnanie śp. st. chor. sztab. WOP/SG Andrzeja KRZYMIŃSKIEGO.

Ostatnie pożegnanie śp. kpt. WOP w st. spocz. Piotra BARYLUKA.

Ostatnie pożegnanie śp. st. chor. sztab. rez. SG Edwarda STRAMOWSKIEGO.

Ostatnie pożegnanie śp. kpt. WOP/SG w st. spocz. Władysława TUROKA.

Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. WOP/SG Janusza SYSKI.

Ostatnie pożegnanie śp. chor. WOP w st. spocz. Roberta MAJUNKA.

Powstanie Społecznego Komitetu Ufundowania Pomnika Żołnierzy, Funkcjonariuszy i Pracowników Polskich Formacji Granicznych na Ziemi Żywieckiej!

W dniu 27.11.2021 r. powstał i rozpoczął pracę Społeczny Komitet Ufundowania Pomnika Żołnierzy, Funkcjonariuszy i Pracowników Polskich Formacji Granicznych na Ziemi Żywieckiej!!

Kontynuuj czytanie