Category: Zarząd Główny

Pismo Dyrektora ZER MSWiA do Prezesa ZEiRSG w sprawie usprawnień obsługi interesantów.

Poniżej zamieszczamy link do strony Komunikatów ZEiRSG i FSSM RP, gdzie opublikowaliśmy skany pisma Dyrektora ZER MSWiA z dnia 15.12.2020 r. wraz z załącznikami, skierowanego do Prezesa ZEiRSG. Pismo zawiera opis ostatnich działań ZER, zmierzających do usprawnienia obsługi interesantów Zakładu, i informację o możliwościach i procedurze  ubiegania się o świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do …

Kontynuuj czytanie

Ostatnie pożegnanie śp. płk. WOP w st. spocz. Leona GRUZY.

Życzenia świąteczno-noworoczne 2020/2021.

Życzenia od Regionu Cieszyn. Życzenia od Regionu Szczecin. Życzenia od Regionu Sądeckiego. Życzenia od Wiceprezesa ZŻWP płk. H. Budzyńskiego.   Życzenia od Prezesa ZF BOR Ryszarda Górana. Życzenia od Federacji SSM RP

IV ROCZNICA UCHWALENIA PRZEZ SEJM USTAWY REPRESYJNEJ!

Cztery lata temu, 16 grudnia 2016 roku, Sejm na wieczornym posiedzeniu plenarnym – obradując w wyjątkowych okolicznościach w Sali Kolumnowej w „półotwartej” formule – uchwalił ustawę represyjną obniżającą po raz kolejny emerytury i renty policyjne, w tym niemałej części funkcjonariuszy Straży Granicznej. Kilka dni później ustawę podpisał Prezydent RP, dając tym samym represjonowanym funkcjonariuszom i …

Kontynuuj czytanie

Komunikat FSSM RP – wzór odpowiedzi odwołującego się na apelację ZER MSWiA.

Poniżej zamieszczamy Komunikat Komisji Prawnej FSSM RP dot. wzoru odpowiedzi do Sądu Apelacyjnego na apelację ZER MSWiA od wyroku SO korzystnego dla represjonowanego. Wzór ten z niewielkimi zmianami (dostosowanymi do specyfiki służby w b. WOP i Straży Granicznej) zostanie zamieszczony także na naszej stronie w zakładce Komisji Prawnej ZEiRSG.     INFORMACJA PRAWNA dot. odpowiedzi …

Kontynuuj czytanie

APEL GENERAŁÓW I ADMIRAŁÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

W związku z wybuchem ogromnego niezadowolenia społecznego, wywołanym orzeczeniem „Trybunału Konstytucyjnego” o niekonstytucyjności przepisów dot. tzw. „aborcji eugenicznej” (raczej nieprzypadkowo wydanym w okresie ograniczeń praw obywatelskich wprowadzonych na skutek pandemii COVID-19), emerytowani generałowie i admirałowie Wojska Polskiego, Policji i innych służb mundurowych wystąpili z Apelem do wszystkich stron konfliktu o tonowanie emocji i podjęcie starań …

Kontynuuj czytanie

Pogrzeb Kolegi śp. Andrzeja ORMANA.

W dniu 7 października 2020 roku w Chojnie pożegnaliśmy Kolegę Andrzeja ORMANA – Głównego Skarbnika Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej. Odszedł od nas nagle na wieczną służbę w dniu 4 października 2020 roku  podczas zawodów wędkarskich na Odrze. Pozostał po nim żal, smutek i wiele ciepłych wspomnień z jego udziałem. W uroczystości pogrzebowej uczestniczyło …

Kontynuuj czytanie

Solidarni z represjonowanymi.

„Alarm Graniczny Trwa”

Sobota w Cieszynie!