Category: Zarząd Główny

Podziękowanie nowego Prezesa Związku Kol. Sławomira Matusewicza.

Koleżanki i Koledzy, po powrocie z obrad V Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, przyszedł czas na refleksję. Chciałbym serdecznie podziękować ustępującemu Zarządowi Głównemu Związku za zaangażowanie i pracę w czasie poprzedzającym Zjazd. Dziękuję byłemu Zarządowi Głównemu Związku oraz wszystkim delegatom za ciężką pracę, dzięki której okres Zjazdu można było przeprowadzić sprawnie …

Kontynuuj czytanie

V Zjazd Krajowy Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.

W dniu 9 października 2021 r. w gościnnym Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Mazowsze” w Soczewce k. Płocka odbył się V Zjazd Krajowy Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Emerytów i Rencistów SG. W zastępstwie nieżyjącego Prezesa Związku, śp.  płk. SG w st. spocz. Marka Meszyńskiego,  Zjazd otworzył Wiceprezes ustępującego Zarządu Głównego Kol. Józef Kraska, zaintonowawszy uprzednio hymn RP, odśpiewany …

Kontynuuj czytanie

V Zjazd Krajowy ZEiRSG.

Niebawem odbędzie się oczekiwany od dawna V Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Krajowy Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.  Powinien być zwołany w I półroczu 2020 roku, bo wtedy upływała 4-letnia kadencja władz centralnych władz Związku, ale pandemia koronawirusa pokrzyżowała te plany.  Dlatego zaległy Zjazd, kilkakrotnie przekładany pod względem terminu, ale też i miejsca, w końcu odbędzie w …

Kontynuuj czytanie

Uroczystości pogrzebowe śp. Prezesa ZEiRSG płk. Marka MESZYŃSKIEGO.

W dniu 17 września 2021 roku odbyły się uroczystości pogrzebowe Prezesa Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, śp. Kol. płk. Marka MESZYŃSKIEGO, zmarłego 13 września 2021 roku. Ceremonię pogrzebową przygotował Dom Pogrzebowy „Wrotniewscy” z Koszalina, a prowadził jego profesjonalny celebrans. Uroczystości składały się z części zorganizowanej w Koszalinie,  gdzie Zmarły mieszkał, służył i działał. W …

Kontynuuj czytanie

Oświadczenie Zarządu Głównego ZEiRSG w sprawie krytyki i hejtu wobec funkcjonariuszy SG ochraniających granicę polsko-białoruską.

Komunikat WDB w sprawie ubezpieczeń grupowych.

Szanowni Państwo, przypominamy o konieczności przepisywania się do nowego Programu Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Emerytowanych Funkcjonariuszy i Emerytowanych Pracowników Cywilnych Straży Granicznej (WOP) oraz członków ich rodzin w PZU Życie S.A. Zapoznanie z ofertą możliwe na stronie: https://www.wdbsa.pl/zakres-uslug/programy/zwiazek-emerytow-i-rencistow-strazy-granicznej/ (dawne EKU) lub  http://www.emeryci-sg.org.pl/wp/ubezpieczenia-grupowe/ Aktualny program ostatecznie wygasa z dniem 30.09.2021 roku. Oryginały deklaracji prosimy kierować na adres …

Kontynuuj czytanie

Za pot i krew – nie zapomnimy.

30 lat Straży Granicznej – uroczystości w Regionie Nadodrzańskim ZEiRSG.

         W związku z 30. rocznicą powołania Straży Granicznej w dniu 31.05.2021 r. w Słubicach na Placu Bohaterów odbyły się uroczystości zorganizowane przez Region Nadodrzański ZEiRSG przy współudziale PSG w Świecku. W uroczystości udział wzięli emeryci Straży Granicznej – członkowie Regionu Nadodrzańskiego ZEiRSG na czele z Prezesem Regionu mjr. SG rez. Jerzym …

Kontynuuj czytanie

Region Szczecin: „Spotkajmy się na granicy – obchody XXX-lecia powstania Straży Granicznej”.

         Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Region Szczecin – w partnerstwie z Gminą Dobra i Gminą Blankensee – rozpoczął realizację projektu „Spotkajmy się na granicy – obchody XXX – lecia powstania Straży Granicznej”. Pierwszym akcentem projektu było zorganizowanie w dniu 16 maja 2021 roku okolicznościowej uroczystości w rocznicę XXX – lecia …

Kontynuuj czytanie

Życzenia z okazji XXX-lecia Straży Granicznej.

Życzenia jubileuszowe  z okazji XXX – lecia powołania Straży Granicznej zostały wysłane także do wszystkich Komendantów Oddziałów SG, Ośrodków Szkolenia SG i do Przewodniczącego NSZZF SG. Złożono również gratulacje nowo mianowanym generałom Straży Granicznej: gen. bryg. SG Tomaszowi Michalskiemu i gen. bryg. SG Robertowi Baganowi. Poniżej życzenia od niektórych Regionów ZEiRSG. Rzecznik ZEiRSG Jerzy Jankowski …

Kontynuuj czytanie