Category: Zarząd Główny

Nowy Program Grupowego Ubezpieczenia Na Życie w COMPENSA TU na Życie S.A. – aktualizacja.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, W dniu 14 luty 2024 r. w Warszawie, wspólnie z kol. Andrzejem Badowskim i Krzysztofem Miś odbyliśmy spotkanie z brokerem ubezpieczeniowym PIB Broker S.A. dawniej WDB S.A. Przedmiotem spotkania była oferta skierowana do emerytowanych Funkcjonariuszy i emerytowanych Pracowników Cywilnych Straży Granicznej oraz członków ich rodzin. Program ubezpieczeniowy został wypracowany z ubezpieczycielem …

Kontynuuj czytanie

Porozumienie o współpracy stowarzyszeń skupiających obecnych i byłych funkcjonariuszy i żołnierzy formacji ochraniających granicę RP.

W dniu 13. lutego 2024 r. w siedzibie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli n/w stowarzyszeń, skupiających w swych szeregach obecnych i byłych funkcjonariuszy i żołnierzy formacji ochraniających granicę Rzeczypospolitej Polskiej: – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej; – Klub Generałów i Admirałów Straży Granicznej; – Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy …

Kontynuuj czytanie

Wystąpienie FSSM RP i SEiRP do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie represjonowanych funkcjonariuszy i żołnierzy na podstawie ustawy z 16.12.2016 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Uprzejmie informuję, że zgodnie z decyzją z dnia 1 lutego br. rozszerzonego posiedzenia Prezydium Zarządu Federacji Stowarzyszeń Mundurowych RP, w dniu 4 lutego br. opracowane zostało wystąpienie do  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcina Kierwińskiego, w sprawie naszego stanowiska dot. osób represjonowanych w wyniku ustawy z dnia 16.12.2016 r. Pod pismem …

Kontynuuj czytanie

Rycerka Górna – upamiętnienie 77. rocznicy śmierci żołnierzy WOP.

W dniu 10 luty 2024 r. w m. Rycerka Górna zorganizowano spotkanie upamiętniające 77. rocznicę śmierci śp. kpt. Zbigniewa Plewy, śp. st. szer. Stanisława Kozioła, śp. szer. Stanisława Dudy. W uroczystości udział wzięli byli i obecni żołnierze oraz funkcjonariusze Wojsk Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej, a także mieszkańcy Rycerki Górnej. Spotkanie zorganizował Związek Emerytów i …

Kontynuuj czytanie

Gratulacje dla Gen. bryg. SG Roberta BAGANA – nowego Komendanta Głównego Straży Granicznej.

 

Na jaką organizację dokonasz odpisu 1,5% ze swojego podatku?

Zbliża się okres rozliczeń podatkowych, czas podjąć decyzję, na którą organizację pożytku publicznego dokonamy odpisu 1,5% z naszych podatków! Poniżej lista stowarzyszeń  mundurowych posiadających już status organizacji pożytku publicznego. Zachęcamy do skorzystania!

Robocze spotkanie Prezesa ZEiRSG z członkiem ZG i przewodniczącym ZO NSZZFSG przy Śląskim Oddziale SG w Raciborzu – kol. Mariuszem Wiśniewskim.

W dniu 15 stycznia odbyłem robocze spotkanie z członkiem Zarządu Głównego – przewodniczącym Zarządu Oddziałowego Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Śląskim Oddziale Straży Granicznej w Raciborzu – kol. Mariuszem Wiśniewskim. Omówiliśmy szereg zamierzeń, które we współpracy oraz przy dobrze układających się kontaktach z przewodniczącym Zarządu Głównego NSZZ FSG Kol. Marcinem Kolasą, mają …

Kontynuuj czytanie

Kołobrzeg – otwarte spotkanie Podsekretarza Stanu MON Stanisława Wziątka z przedstawicielami środowisk mundurowych.

W dniu 15 stycznia 2024 roku w Kołobrzegu, odbyło się otwarte spotkanie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Stanisława WZIĄTKA z przedstawicielami środowisk mundurowych. W spotkaniu uczestniczyli niżej wymienieni przedstawiciele Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej: 1. Kol. Piotr IWAT – Wiceprezes ds. społeczno – finansowych ZG ZEIRSG, członek Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb …

Kontynuuj czytanie

ZEiRSG i Wójt Gminy Baligród zapraszają na uroczystości 77. rocznicy mordu żołnierzy WOP w Łubnem.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Dbałość o historię formacji granicznych – w tym o zapomnianą w ostatnich latach 46. letnią historię ochrony granic naszej Ojczyzny przez Wojska Ochrony Pogranicza utworzone w 1945 r. – jest naszą powinnością. Pamiętać musimy o żołnierzach, którzy w ochronie granicy państwowej pozostawili zdrowie, a często wartość najwyższą – życie! W bieżącym …

Kontynuuj czytanie

Nowy wniosek do MSWiA w trybie art. 8a w sprawie zmiany podstawy ustalenia wysokości zaopatrzenia emerytalnego i rentowego.

Zarząd Główny ZEiRSG w wyniku szeregu rozmów i spotkań z przedstawicielami koalicji demokratycznej wskazuje na realną możliwość przyspieszenia ponownego przyznania świadczeń emerytalno-rentowych w wysokości sprzed ich obniżenia. Należy zdać sobie sprawę, że do usunięcia z porządku prawnego skutków ustawy represyjnej, tj ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy …

Kontynuuj czytanie