Category: Zarząd Główny

POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZEiRSG – ZMIANA PREZESA ZWIĄZKU !!!

W dniach 17-18 marca 2018 r. w m. Słubice odbyło się posiedzenia plenarne Zarządu Głównego ZEiRSG, poszerzone o prezesów Regionów i przedstawicieli Głównej Komisji Rewizyjnej. Obrady poświęcone były między innymi:

Kontynuuj czytanie

KOŁOBRZESKIE POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH

Kontynuuj czytanie

DLACZEGO EUROPOSEŁ Z KOŁOBRZEGU NIE ODPOWIADA?

Kontynuuj czytanie

MARIAN TOTA – CZŁOWIEK NIEZWYKŁY

Kontynuuj czytanie

Do SERP po zaświadczenia potwierdzające uprawnienia emerytów i rencistów SG do ulgowych przejazdów publicznymi środkami transportu!

Kontynuuj czytanie

„Odwołania do sądów” – nowa strona ze wskazówkami dla poszkodowanych ustawą represyjną z dnia 16 grudnia 2016r.

Kontynuuj czytanie

Warszawa: spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń zrzeszających emerytów i rencistów SG i b. WOP.

Kontynuuj czytanie

Spotkanie w Nowym Sączu poświęcone skutkom ustawy represyjnej, obniżającej emerytury i renty b. funkcjonariuszom SG.

Kontynuuj czytanie

Pismo Federacji do europosła SLD J. Zemke i jego list do I Wiceprzewodniczącego KE F. Timmermansa.

Kontynuuj czytanie

Kancelarie prawne rekomendowane przez FSSM RP – aktualizacja ważnej strony internetowej.

Kontynuuj czytanie