Category: Zarząd Główny

Odpowiedzi MSWiA na pytania zadane przez ZEiRSG w trybie dostępu do informacji publicznej – ciąg dalszy.

Koleżanki i Koledzy, w załączeniu przedstawiam poniżej korespondencję z MSWiA w zakresie wyłączenia stosowania art. 15c, art. 22a i art. 24a w stosunku do byłych żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza, a później funkcjonariuszy Straży Granicznej, które na podstawie art. 8a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), zmienionej ustawą nowelizującą …

Kontynuuj czytanie

Protest FSSM RP w sprawie „Polskiego Ładu” skierowany do Premiera Rządu RP.

Życzenia świąteczno-noworoczne 2021/2022.

 

Komunikat Przewodniczącego FSSM o konferencji w Senacie RP.

W związku z V rocznicą uchwalenia ustawy represyjnej uprzejmie informujemy, że Przewodniczący Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP,  Kol. Zdzisław CZARNECKI, zaprasza wszystkich zainteresowanych sprawą ustawy represyjnej i jej skutkami do udziału w Konferencji pt. „CZY PRAWA NABYTE MOGĄ BYC NARUSZANLNE?”, która się odbędzie  w Senacie RP w poniedziałek w dniu 20.12.2021 R.  w godz. 12.00 …

Kontynuuj czytanie

Piąta rocznica ustawy represyjnej uchwalonej 16 grudnia 2016 roku!

Cześć pamięci ofiar ustawy represyjnej, która wprowadziła w Polsce odpowiedzialność zbiorową!!! W pierwszym okresie obowiązywania ustawy, negatywnymi skutkami objęła ona ponad 56000 byłych funkcjonariuszy służb mundurowych. Od października 2017 r. do chwili obecnej Zakład Emerytalno – Rentowy MSWiA na podstawie uchwalonej w 2016 r. ustawy represyjnej wydał ponad 1300 kolejnych decyzji zmieniających.  W bezpośrednim związku …

Kontynuuj czytanie

Ostatnie pożegnanie śp. płk. WOP w st. spocz. Ryszarda BAŁUKA.

BM RP i ZEiRSG. Pamięć – Prawda – Przyszłość: 16 grudnia 2016-2021 roku!

Szanowne Koleżanki i koledzy! Zbliża się piąta rocznica ustawy represyjnej wprowadzonej w grudniu 2016 roku. W pierwszym okresie wprowadzenia, negatywnymi skutkami objęła ona ponad 56000 byłych funkcjonariuszy służb mundurowych. Od października 2017 r. do chwili obecnej ZER MSWiA na podstawie uchwalonej w 2016 r. ustawy represyjnej wydał ponad 1300 kolejnych decyzji zmieniających na niekorzyść wysokość …

Kontynuuj czytanie

Powstanie Społecznego Komitetu Ufundowania Pomnika Żołnierzy, Funkcjonariuszy i Pracowników Polskich Formacji Granicznych na Ziemi Żywieckiej!

W dniu 27.11.2021 r. powstał i rozpoczął pracę Społeczny Komitet Ufundowania Pomnika Żołnierzy, Funkcjonariuszy i Pracowników Polskich Formacji Granicznych na Ziemi Żywieckiej!! Zgodnie z zapowiedzią z dnia 10.11.2021 r. grupy inicjatywnej budowy pomnika pamięci, w dniu 27.11.2021 r. w Rycerce Górnej podpisano Akt Założycielski Komitetu Społecznego Ufundowania Pomnika Żołnierzy, Funkcjonariuszy i Pracowników Polskich Formacji Granicznych …

Kontynuuj czytanie

Prezes Związku Kol. Sławomir Matusewicz członkiem Kapituły „Serce 2021” powołanej przez Bractwo Mundurowe RP.

Miło nam donieść, że Prezes naszego Związku, Kol. Sławomir Matusewicz, na posiedzeniu Zarządu Bractwa Mundurowego RP w dniu 21.11.2021 r.  – w którym uczestniczył zdalnie jako zaproszony gość – został powołany do składu Kapituły „Serce 2021”. „Serce 2021” to akcja charytatywna dedykowana represjonowanym ustawami z 2009 i 2016 roku, powołana przez Bractwo Mundurowe już w …

Kontynuuj czytanie

Przedstawiciele ZEiRSG na obchodach 30-lecia powstania NSZZ FSG w Raciborzu.

W dniu 19 listopada 2021 roku delegacja Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w składzie: • kol. Sławomir Matusewicz, • kol. Mariusz Kosmaty, • kol. Kazimierz Cisowski, • kol. Edward Grzeczny, wsparta przez przedstawicieli stowarzyszeń będących członkami Federacji Stowarzyszenia Służb Mundurowych w osobach: • kol. Ewa Macek – koordynatorka woj. śląskiego Emerytów i Rencistów Policyjnych …

Kontynuuj czytanie