Category: Zarząd Główny

Apel o wsparcie ofiar działań wojennych w Ukrainie.

Kontynuuj czytanie

Apel Komitetu Fundacji Sztandaru dla ZEiRSG.

Kontynuuj czytanie

Ostatnie pożegnanie śp. kpt. WOP i mł. insp. Policji w st. sp. Jana URBAŃSKIEGO.

  Żegnaj Janku! Studiowaliśmy razem w latach 1969-1973 na popularnym Zmechu, czyli w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. T. Kościuszki we Wrocławiu. Byliśmy w pionie WOP przygotowującym w szczególności do ochrony granicy. Byliśmy w jednej kompanii, w jednym plutonie i w jednej drużynie! Promocję na pierwszy stopień oficerski mieliśmy w Krakowie latem w 1973 …

Kontynuuj czytanie

Delegacja Prezydium ZG ZEiRSG w Warszawie. Spotkania z Komendantem Głównym SG, z kierownictwem Federacji SSM RP i przedstawicielami WDB.

Wodzisław Śląski 05.02.2022 r.                            Szanowne Koleżanki i Koledzy, Zgodnie z wcześniejszą informacją, w dniach od 2 do 4 lutego 2022 r. odbyliśmy w Warszawie szereg ważnych spotkań dotyczących przyszłej pracy Związku i spraw będących w zainteresowaniu naszych członków. Wraz ze mną w …

Kontynuuj czytanie

Społeczny Komitet Fundacji Pomnika apeluje!

Odpowiedzi MSWiA na pytania zadane przez ZEiRSG w trybie dostępu do informacji publicznej – ciąg dalszy.

Koleżanki i Koledzy, w załączeniu przedstawiam poniżej korespondencję z MSWiA w zakresie wyłączenia stosowania art. 15c, art. 22a i art. 24a w stosunku do byłych żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza, a później funkcjonariuszy Straży Granicznej, które na podstawie art. 8a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), zmienionej ustawą nowelizującą …

Kontynuuj czytanie

Protest FSSM RP w sprawie „Polskiego Ładu” skierowany do Premiera Rządu RP.

Kontynuuj czytanie

Życzenia świąteczno-noworoczne 2021/2022.

Kontynuuj czytanie

Komunikat Przewodniczącego FSSM o konferencji w Senacie RP.

W związku z V rocznicą uchwalenia ustawy represyjnej uprzejmie informujemy, że Przewodniczący Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP,  Kol. Zdzisław CZARNECKI, zaprasza wszystkich zainteresowanych sprawą ustawy represyjnej i jej skutkami do udziału w Konferencji pt. „CZY PRAWA NABYTE MOGĄ BYC NARUSZANLNE?”, która się odbędzie  w Senacie RP w poniedziałek w dniu 20.12.2021 R.  w godz. 12.00 …

Kontynuuj czytanie

Piąta rocznica ustawy represyjnej uchwalonej 16 grudnia 2016 roku!

Cześć pamięci ofiar ustawy represyjnej, która wprowadziła w Polsce odpowiedzialność zbiorową!!! W pierwszym okresie obowiązywania ustawy, negatywnymi skutkami objęła ona ponad 56000 byłych funkcjonariuszy służb mundurowych. Od października 2017 r. do chwili obecnej Zakład Emerytalno – Rentowy MSWiA na podstawie uchwalonej w 2016 r. ustawy represyjnej wydał ponad 1300 kolejnych decyzji zmieniających.  W bezpośrednim związku …

Kontynuuj czytanie