Category: Zarząd Główny

Ostatnie pożegnanie śp. płk. WOP w st. spocz. Ryszarda BAŁUKA.

BM RP i ZEiRSG. Pamięć – Prawda – Przyszłość: 16 grudnia 2016-2021 roku!

Szanowne Koleżanki i koledzy! Zbliża się piąta rocznica ustawy represyjnej wprowadzonej w grudniu 2016 roku. W pierwszym okresie wprowadzenia, negatywnymi skutkami objęła ona ponad 56000 byłych funkcjonariuszy służb mundurowych. Od października 2017 r. do chwili obecnej ZER MSWiA na podstawie uchwalonej w 2016 r. ustawy represyjnej wydał ponad 1300 kolejnych decyzji zmieniających na niekorzyść wysokość …

Kontynuuj czytanie

Powstanie Społecznego Komitetu Ufundowania Pomnika Żołnierzy, Funkcjonariuszy i Pracowników Polskich Formacji Granicznych na Ziemi Żywieckiej!

W dniu 27.11.2021 r. powstał i rozpoczął pracę Społeczny Komitet Ufundowania Pomnika Żołnierzy, Funkcjonariuszy i Pracowników Polskich Formacji Granicznych na Ziemi Żywieckiej!!

Kontynuuj czytanie

Prezes Związku Kol. Sławomir Matusewicz członkiem Kapituły „Serce 2021” powołanej przez Bractwo Mundurowe RP.

Miło nam donieść, że Prezes naszego Związku, Kol. Sławomir Matusewicz, na posiedzeniu Zarządu Bractwa Mundurowego RP w dniu 21.11.2021 r.  – w którym uczestniczył zdalnie jako zaproszony gość – został powołany do składu Kapituły „Serce 2021”.

Kontynuuj czytanie

Przedstawiciele ZEiRSG na obchodach 30-lecia powstania NSZZ FSG w Raciborzu.

W dniu 19 listopada 2021 roku delegacja Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w składzie:

Kontynuuj czytanie

Rycerka – będzie pomnik ku czci poległych żołnierzy i funkcjonariuszy służb granicznych!

W przeddzień Święta Odzyskania Niepodległości 10 listopada 2021 r. w Rycerce Górnej spotkali się emerytowani żołnierze i funkcjonariusze służb granicznych ochraniających granicę Polski na kierunku Żywieckim i Strażnicy Rycerka Górna (WOP, następnie SG) w osobach:

Kontynuuj czytanie

Wywiad Prezesa ZEiRSG Kol. Sławomira Matusewicza dla Gazeta.pl.

„Emerytowany strażnik graniczny o możliwych scenariuszach presji migracyjnej. Polska może sobie nie poradzić „…

Kontynuuj czytanie

Podziękowanie nowego Prezesa Związku Kol. Sławomira Matusewicza.

Koleżanki i Koledzy, po powrocie z obrad V Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, przyszedł czas na refleksję. Chciałbym serdecznie podziękować ustępującemu Zarządowi Głównemu Związku za zaangażowanie i pracę w czasie poprzedzającym Zjazd. Dziękuję byłemu Zarządowi Głównemu Związku oraz wszystkim delegatom za ciężką pracę, dzięki której okres Zjazdu można było przeprowadzić sprawnie …

Kontynuuj czytanie

V Zjazd Krajowy Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.

W dniu 9 października 2021 r. w gościnnym Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Mazowsze” w Soczewce k. Płocka odbył się V Zjazd Krajowy Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Emerytów i Rencistów SG. W zastępstwie nieżyjącego Prezesa Związku, śp.  płk. SG w st. spocz. Marka Meszyńskiego,  Zjazd otworzył Wiceprezes ustępującego Zarządu Głównego Kol. Józef Kraska, zaintonowawszy uprzednio hymn RP, odśpiewany …

Kontynuuj czytanie

V Zjazd Krajowy ZEiRSG.

Niebawem odbędzie się oczekiwany od dawna V Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Krajowy Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.  Powinien być zwołany w I półroczu 2020 roku, bo wtedy upływała 4-letnia kadencja władz centralnych władz Związku, ale pandemia koronawirusa pokrzyżowała te plany.  Dlatego zaległy Zjazd, kilkakrotnie przekładany pod względem terminu, ale też i miejsca, w końcu odbędzie w …

Kontynuuj czytanie