Category: Zarząd Główny

Życzenia świąteczno-noworoczne 2022/2023!

19 grudnia 2022 roku – konferencja w Senacie i podpisanie ważnej deklaracji w sprawie represjonowanych funkcjonariuszy i żołnierzy.

Sześć lat temu, w dniu 16.12.2016 r. władze Polski wywodzące się z obozu PIS uchwaliły i wprowadziły w życie ustawę obniżającą świadczenia emerytalne i rentowe byłym funkcjonariuszom służb mundurowych.  Właśnie z tego powodu i z inicjatywy: – wicemarszałkini Senatu RP Pani Gabrieli Morawskiej-Staneckiej, – posła na Sejm RP Pana Andrzeja Rozenka, – zastępcy przewodniczącego Prezydium …

Kontynuuj czytanie

19 grudnia – zapraszamy na Konferencję w Senacie RP poświęconą ustawie represyjnej!

Szanowne Koleżanki i Koledzy, dzięki uprzejmości naszych parlamentarzystów, vicemarszałkini Senatu RP Gabrieli Morawskiej-Staneckiej, posła Andrzeja Rozenka w dniu 19 grudnia w Senacie RP, odbędzie się kolejna konferencja poświęcona ustawie represyjnej.

Kontynuuj czytanie

VI Rocznica uchwalenia ustawy represyjnej.

Sześć lata temu, 16 grudnia 2016 roku, Sejm na wieczornym posiedzeniu plenarnym – obradując w wyjątkowych okolicznościach w Sali Kolumnowej – uchwalił ustawę represyjną obniżającą po raz kolejny emerytury i renty policyjne, w tym niemałej części funkcjonariuszy Straży Granicznej. Kilka dni później ustawę podpisał Prezydent RP nie bacząc na to, że wprowadza ona odpowiedzialność zbiorową. 

Kontynuuj czytanie

Kolejne spotkanie pod hasłem: „Emeryci mundurowi emerytom cywilnym” z cyklu „Świadomy Senior-Bezpieczny Senior”.

Szanowne Koleżanki i Koledzy! Poniżej zamieszczamy e-mail od Przewodniczącego Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP Kol. Piotra IWATA wraz z załącznikiem, również w postaci e-maila, od Pani Naczelnik ZER MSWiA Justyny BOROWSKIEJ.  Emaile dotyczą spotkania emerytów mundurowych i cywilnych organizowanego w dniu 13 grudnia 2022 r. w godz. 11:00-14:00 w Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska, …

Kontynuuj czytanie

„Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”. Region Racibórz w akcji honorowego oddawania krwi dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości RP.

Miło nam poinformować, że w wyniku poczynionych uzgodnień członkowie i sympatycy Regionu Racibórz ZEiRSG od jutra rozpoczynają zorganizowaną akcję honorowego oddawania krwi dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości RP pod hasłem „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”. Akcja ta została zainicjowana ponad 10 lat temu przez Straż Graniczną i cieszy się coraz większą popularnością nie tylko w …

Kontynuuj czytanie

EMERYCI MUNDUROWI EMERYTOM CYWILNYM!

EMERYCI MUNDUROWI EMERYTOM CYWILNYM udzielają wskazówek na kolejnym spotkaniu „Świadomy Senior–Bezpieczny Senior”, pod patronatem Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA. W myśl idei, jaka przyświeca przedsięwzięciu, EMERYCI MUNDUROWI EMERYTOM CYWILNYM „Świadomy Senior–Bezpieczny Senior”, 15 listopada 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie w Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSWiA, w którym uczestniczyło liczne grono emerytów i rencistów z Warszawy i okolic.

Kontynuuj czytanie

Apel o wsparcie akcji „SERCE 22”, organizowanej przez Bractwo Mundurowe i Związek Emerytów i Rencistów SG.

Kolejny raz wspólnie z Bractwem Mundurowym organizujemy akcję SERCE, tym razem z dopiskiem 22, czyli SERCE 22, skierowaną do osób represjonowanych i ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Decyzję w tej sprawie w dniu 20 listopada 2022 r. podjęła Kapituła Serca, w skład której wchodzi Prezes Związku Kol. Sławomir Matusewicz, a jej honorowym  …

Kontynuuj czytanie

Wizja i misja FSSM RP. Wystąpienie Przewodniczącego Federacji Kol. Piotra IWATA.

Stosownie do uzgodnień podczas obrad Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w dniu 8.11.2022 r. niżej publikujemy wystąpienie Przewodniczącego Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, Kol. Piotra Iwata, wygłoszone na posiedzeniu i włączone do protokołu z obrad.

Kontynuuj czytanie

9 listopada – protest przed Sądem Apelacyjnym w Szczecinie.

W dniu 9 listopada br., przed Sądem Apelacyjnym w Szczecinie odbyło się kilkugodzinne zgromadzenie zgłoszone przez wiceprezeskę Bractwa Mundurowego RP kol. Danutę Leszczyńską. Protest wspólnie zorganizowali Bractwo Mundurowe RP i Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej przy współudziale Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

Kontynuuj czytanie