Chojna – utworzenie Regionu Związku Emerytów i Rencistów SG !

          Z niemałą satysfakcją informujemy, że w dniu 5.03.2017 r. w  miejscowości Chojna (znanej pogranicznikom z racji stacjonowania tu w przeszłości Batalionu Granicznego WOP i bazy zabezpieczającej Graniczne Placówki Kontrolne w Krajniku Dolnym i Osinowie) trzyosobowa grupa inicjatywna w składzie: Kol. Szczepko Antoni, Kol. Mróz Zenon i Kol. Wąchała Stanisław, zorganizowała zebranie założycielskie Regionu Związku Emerytów i Rencistów SG, w którym wzięło udział 22 emerytów i rencistów b. Wojsk Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej.

         Zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę o utworzeniu Regionu ZEiRSG w Chojnie i, kierując się przepisami Statutu Związku, wybrali władze Regionu oraz dwóch delegatów na Zjazd Krajowy Związku planowany na maj 2017r.  w Lubaniu.

          W skład Zarządu Regionu zostali wybrani:

 1. Prezes Regionu                     –    Kol. BABIARZ Janusz,
 2. Wiceprezes Regionu             –    Kol. ORMAN Andrzej,
 3. Sekretarz Regionu                –    Kol. SZYMKOWIAK Bernard,
 4. Skarbnik Regionu                  –    Kol. KOZIEŁ Marian,
 5. Członek Zarządu                   –    Kol. BANASIK Konrad,
 6. Członek Zarządu                   –    Kol. GĄSIOR Zdzisław.

          W skład Komisji Rewizyjnej Regionu zostali wybrani:

 1. Przewodniczący                     –    Kol. WRONKA Piotr,
 2. Wiceprzewodniczący             –    Kol. KOWALCZYK Janusz,
 3. Sekretarz                               –    Kol. GAŁUSZKA Wiesław.

          Delegatami na Krajowy Zjazd Związku zostali wybrani:

 1. Kol. KOZIEŁ Marian,
 2. Kol. ORMAN Andrzej.

          Bliższe dane kontaktowe do władz Regionu zostaną wkrótce zamieszczone na naszej stronie internetowej w odrębnej zakładce dotyczącej Regionów, w dziale odnoszącym się do władz Związku.

          Serdecznie gratulujemy wyboru Członkom Zarządu Regionu, Komisji Rewizyjnej Regionu oraz Delegatom na przyszły Zjazd Krajowy Związku i życzymy sukcesów w pracy związkowej. Szczególne podziękowania za ogrom pracy organizacyjnej kierujemy do grupy inicjatywnej, która – kierując się wskazówkami inicjatora utworzenia Regionu Związku w Chojnie, czyli Kol. Józefa KRASKI – przygotowała i przeprowadziła zebranie założycielskie Regionu.

                                                                                                                                                     Opracował:

 p.o. Rzecznika ZEiRSG

Jerzy  JANKOWSKI