ĆWIERĆ MILIONA PODPISÓW POPARCIA DLA ZMIAN REPRESYJNEJ USTAWY EMERYTALNEJ PRZEKAZANE DO SEJMU!!! MANIFESTACJA POPARCIA PRZED SEJMEM!!!

Dziś Komitet Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP złożył w Kancelarii Sejmu RP ĆWIERĆ MILIONA podpisów poparcia dla zmiany bezprawnych, represyjnych przepisów ustawy emerytalnej funkcjonariuszy służb mundurowych. Poniżej pismo Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej do Marszałka Sejmu RP potwierdzające przekazanie projektu ustawy wraz z uzasadnieniem oraz wykazów podpisów obywateli popierających ten projekt.

Poniższe zdjęcie, wykonane przez Mariusza Cegielskiego, przedstawia paczki z podpisami obywateli tuż przed przekazaniem ich do Kancelarii Sejmu, oraz głównych przedstawicieli Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.

Bardziej szczegółową relację z przebiegu manifestacji poparcia dla Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP przed Sejmem w dniu 11.01.2018r. zawierają zdjęcia na stronie internetowej Federacji, do których prowadzi poniższy link > https://fssm.pl/2018_01_11-manifestacja-poparcia-dla-kiu-fssm-rp-przed-sejmem.

 

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI