Członek Regionu Sądeckiego ZEiRSG, Adam Musialski, po raz trzeci radnym i przewodniczącym Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój!

Miło nam zakomunikować, że zasłużony członek Regionu Sądeckiego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, emeryt b. WOP i Straży Granicznej  Kol. Adam MUSIALSKI, po raz trzeci został wybrany radnym miasta i gminy Piwniczna-Zdrój, a na pierwszej sesji Rady Miasta – po raz trzeci został jej przewodniczącym! Pełną relację z obrad Rady Miasta, ze zdjęciami i wywiadem TV z nowo wybranym przewodniczącym, zamieścił na swoim portalu internetowym regionalny „Sądeczanin”, do którego odsyłamy naszych czytelników >Sądeczanin – Piwniczna Zdrój: Adam Musialski znów szefem rady miasta i gminy. 

 Kol. Adam Musialski jako żołnierz WOP,  a później funkcjonariusz Straży Granicznej, przez wiele lat służył w ochronie granicy w rejonie Piwnicznej, osiedlił się tam i mieszka do dzisiaj. Swoją postawą i działalnością społeczną na rzecz współmieszkańców zaskarbił sobie ich szacunek i  wdzięczność. W latach 1997 – 2006 był wiceprezesem a następnie prezesem KS ”Ogniwo” Piwniczna-Zdrój. W latach 1998-2002 pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu Osiedla Piwniczna-Kosarzyska, a w roku 2002 po raz pierwszy został wybrany do Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, od początku obejmując funkcję jej Przewodniczącego i pełniąc ją do końca kadencji. W latach 2010-2014 ponownie został wybrany do Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój i ponownie radni powierzyli mu funkcję Przewodniczącego. W wyborach samorządowych  2018 Kol. Adam Musialski, mimo niesprzyjającej atmosfery wobec emerytów mundurowych WOP i SG, tworzonej odgórnie przez „dobrą zmianę, po raz trzeci został radnym i Przewodniczącym Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju. Warto też dodać, że od roku 2009 do chwili obecnej pełni też funkcję Prezesa OSP Kosarzyska.

Kolego Adamie! Znamy Ciebie z lat służby w ochronie granicy i Twoje cechy charakteru, umożliwiające współpracę z każdym człowiekiem  dobrej woli. Wiedza, doświadczenie i zdolności koncyliacyjne z pewnością będą dobrze przez Ciebie wykorzystane w kierowaniu Radą Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, a Rada w nowej pięcioletniej kadencji zapisze się złotymi zgłoskami w historii tej niezwykle atrakcyjnej, zarówno latem jak i zimą, miejscowości turystyczno-wypoczynkowej.  Tego życzymy Tobie oraz Radzie, której masz zaszczyt przewodniczyć!

Prezes Regionu Sądeckiego

Krzysztof TWARDOWSKI