CZŁONKOWIE RN ZEiRSG NA SPOTKANIACH Z PRZEDSTAWICIELAMI OKIU.

W dniach 8-9 listopada 2017r. na terenie województwa lubuskiego odbyły się dwa spotkania przedstawicieli Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP, w których uczestniczyli m.in. emeryci i renciści ZEiRSG z Regionu Nadodrzańskiego. Oto krótki zapis z tych spotkań:

  1. W Zielonej Górze – 09 listopada 2017r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Na spotkanie przybyło około 300 osób, a Region Nadodrzański reprezentowało trzech członków: K. Kubiak, M. Piński i W. Tiszuk. Obecni byli także emeryci WOP i SG z Krosna Odrzańskiego i Tuplic. W sprawie skutków wprowadzenia ustawy represyjnej oraz aktualnych działań OKIU informację przedstawili: Pełnomocnik Komitetu – Andrzej Rozenek i Prezydent Federacji – Zdzisław Czarnecki. Ze słowami otuchy, wsparcia i konkretnej pomocy w walce emerytów mundurowych o swoje prawa, głos  zabierali: gen. bryg. rez. Marek Działoszyński z Klubu Generałów Policji, Bogusław Wontor  –  Przewodniczący Wojewódzkich struktur SLD, Wadim Tyszkiewicz – Prezydent Nowej Soli, Tadeusz Jędrzejczak – członek Zarządu Województwa Lubuskiego, ppłk w st. spocz. Edward Markiewicz – członek LZW ZŻWP oraz Tomasz Nestorowicz – członek Rady Miasta Zielona Góra /KKW SLD Lewica Razem/. Wszyscy występujący i zabierający głos zapewnili, że będą wspierać emerytów mundurowych i podejmować działania mające na celu przywrócenie wcześniej obowiązujących przepisów emerytalnych, zgodnych z zapisami ustawowymi i konstytucyjnymi.
  2. W Słubicach – 10 listopada 2017r. w Sali Kameralnej Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury. Organizatorem tego spotkania była Słubicka Inicjatywa Demokratyczna. Na spotkaniu było około 130 osób – emeryci mundurowi, rodziny i sympatycy poszkodowanych emerytów. Na tym spotkaniu głos zabierali: Andrzej Rozenek, Zdzisław Czarnecki, Bogusław Wontor, Maria Jaworska – członek Sejmiku Województwa Lubuskiego, Robert Włodek z SLD, Mariusz Dubacki z Nowoczesnej oraz przedstawiciele struktur emeryckich. W swoich wystąpieniach wszyscy podkreślali niekonstytucyjność ustawy z 16.12.2016r. uchwalonej w niejasnych okolicznościach, poza salą obrad Sejmu, bez ustalonego kworum, bez głosowania imiennego, w obecności innych, być może nieuprawnionych, osób. W ustawie zastosowano odpowiedzialność zbiorową, co nie jest standardem w państwach demokratycznych. Zebrani zaapelowali o jedność środowisk emerytów służb mundurowych oraz o aktywne działanie w obronie swoich praw, bo nie można być biernym i poddać się pisowskiej propagandzie.

       W imieniu represjonowanych emerytów z rejonu słubickiego dziękujemy organizatorom spotkania za inicjatywę i zaangażowanie, a przedstawicielom OKIU za przedstawienie aktualnych działań antyrepresyjnych w ramach Federacji i innych związków i stowarzyszeń emerytów służb mundurowych oraz zmotywowanie do dalszych aktywnych działań w obronie godności i praw nabytych w służbie dla Ojczyzny.

                                                                                                   Prezes RN

                                                                                                Jerzy Siedlarz