Delegacja Prezydium ZG ZEiRSG w Warszawie. Spotkania z Komendantem Głównym SG, z kierownictwem Federacji SSM RP i przedstawicielami WDB.

Wodzisław Śląski 05.02.2022 r.

                           Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Zgodnie z wcześniejszą informacją, w dniach od 2 do 4 lutego 2022 r. odbyliśmy w Warszawie szereg ważnych spotkań dotyczących przyszłej pracy Związku i spraw będących w zainteresowaniu naszych członków. Wraz ze mną w spotkaniach brali udział Andrzej Budzyński, Piotr Iwat i Andrzej Badowski.

     W dniu 3 lutego w Komendzie Głównej Straży Granicznej rozmawialiśmy z Komendantem Głównym Straży Granicznej Panem gen. dyw. SG Tomaszem Pragą. W spotkaniu wzięła udział Pani płk SG Aneta Skorupska, Dyrektor Biura Prezydialnego Komendy Głównej Straży Granicznej.

       Obecni w rozmowach członkowie Prezydium Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej objaśniali cele i zadania realizowane przez Związek. Pan Komendant określił nam zamierzenia w zakresie współpracy z organizacjami skupiającymi emerytowanych funkcjonariuszy Straży Granicznej, a także wskazał na specyfikę i codzienny trud służby w ochronie granicy państwowej.  W toku rozmów przedstawiliśmy Komendantowi Głównemu aktualnie realizowane przez Związek projekty związane z historią polskich służb granicznych, tj.:

  • budowa pomnika pamięci żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników służb granicznych w Rycerce Górnej. Zwróciliśmy się do Pana Komendanta z wnioskiem o objęcie tego wydarzenia honorowym patronatem;
  • organizacja obchodów 30-lecia przejść granicznych w Kostrzynie nad Odrą. Poprosiliśmy Pana Komendanta o umożliwienie, na wniosek organizatora tych uroczystości, udziału w nich Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

     Kolejne realizowane zamierzenia, z którymi zapoznaliśmy Komendanta Głównego Straży Granicznej, to fundacja i wręczenie sztandaru dla Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej. Przekazaliśmy Panu Komendantowi projekt sztandaru oraz podjęte w tym zakresie uchwały Zarządu Głównego. Zwróciliśmy się z prośbą i wnioskiem o honorowy udział Pana Komendanta w Komitecie Fundacji Sztandaru dla ZEiRSG. Komendant Główny Straży Granicznej przychylił się do przedstawionych wniosków oraz zapewnił, że na budowie miejsc pamięci o żołnierzach, funkcjonariuszach i pracownikach służb granicznych zależy mu szczególnie.

     W dalszej rozmowie Komendant Główny poinformował nas o możliwości korzystania przez emerytów i rencistów Straży Granicznej z pokoi gościnnych przy placówkach Straży Granicznej. Oczywiście w okresach, kiedy ze względów służbowych nie są one wykorzystywane.

   Dalsze rozmowy dotyczyły spraw związanych z otwarciem się Straży Granicznej na pomysł zatrudniania dobrze wyszkolonych, a czujących się dalej funkcjonariuszami, emerytów SG na stanowiskach pomocniczych w tworzonych np. ośrodkach dla uchodźców. Spotkanie przebiegało w dobrej atmosferze i otworzyło drogę do dalszych roboczych i okolicznościowych spotkań.

     Tego samego dnia, tj. 3 lutego, w godzinach popołudniowych odbyliśmy robocze spotkanie z Prezydium Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Spotkanie dotyczyło przedstawienia przygotowań do kwietniowego Kongresu Federacji oraz wypracowania form i metod przyszłego działania Zarządu FSSM. Zgodnie z podjętą uchwałą przez Zarząd Federacji nasz Związek posiada cztery mandaty delegatów na planowany w kwietniu br. Kongres. Przedstawiliśmy aktualnie realizowane projekty przez Zarząd Główny i Zarządy Regionów ZEiRSG. Poprosiliśmy Federację o wspieranie nas w realizowanych zadaniach.

       W dniu 2 lutego miało miejsce spotkanie z Dyrektorem Zespołu Ubezpieczeń Grupowych WDB (dawne EKU) Panem Radosławem Grzędą oraz z Zastępcą Dyrektora Zespołu Ubezpieczeń Grupowych WDB Panią Sylwią Więckiewicz. Spotkanie dotyczyło spraw związanych z ubezpieczeniami grupowymi emerytów, rencistów i ich współmałżonków. Omawiano realizacje spraw i niedociągnięcia wynikające z przepisywaniem się ubezpieczonych do nowych programów WDB.

      Podczas spotkania przedstawiliśmy nasze oczekiwania w zakresie dalszej współpracy z brokerem ubezpieczeniowym, a także pomocy w realizacji projektów prowadzonych przez ZEiRSG. Umówiliśmy się na kolejne robocze spotkanie online w połowie miesiąca lutego, na którym wrócimy do omawiania spraw pomocy finansowej w działalności Związku.

                                                             Z wyrazami szacunku

Prezes
Związku Emerytów i Rencistów
Straży Granicznej

                                                          Sławomir Matusewicz

Poniżej kilka zdjęć ze spotkań.