Do SERP po zaświadczenia potwierdzające uprawnienia emerytów i rencistów SG do ulgowych przejazdów publicznymi środkami transportu!

Szanowni emeryci i renciści Straży Granicznej !!!

 

          Usilne starania Prezesa Związku Kol. Adama Miksiewicza doprowadziły w końcu do rozstrzygnięcia sprawy wydawania zaświadczeń emerytom i rencistom Straży Granicznej potwierdzających uprawnienia emerytów i rencistów SG oraz ich współmałżonków do ulg w publicznym transporcie zbiorowym w Polsce. Pismo w tej sprawie z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 lipca 2017r., podpisane przez Sekretarza Stanu Kazimierza Stalińskiego i przesłane na ręce Prezesa Związku, znajduje się na naszej stronie internetowej w dziale pt. „Ogłoszenia”. Można je również otworzyć tutaj klikając w > Pismo z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 lipca 2017r. Z uzgodnień poczynionych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa z kierownictwem Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych (SERP) wynika, że emeryci i renciści SG po wskazane wyżej zaświadczenia powinni się zwracać do wojewódzkich i terenowych struktur SERP.

          Zabiegając od kilku lat o załatwienie tej sprawy liczyliśmy, że nasz Związek zostanie wpisany do nowego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 810), jako jedna z organizacji uprawnionych do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Niestety brak Regionów naszego Związku w części województw w Polsce spowodował, że nie otrzymaliśmy odrębnego uprawnienia w tej sprawie, a emerytów i rencistów SG skierowano po przedmiotowe zaświadczenia do  struktur SERP. Rozwiązanie to z pewnością usatysfakcjonuje naszych emerytów i rencistów, gdyż zarówno nasz Związek, jak i koledzy niezrzeszeni, od dawna współpracujemy z kolegami z SERP.

          Życzymy wszystkim miłych podróży!

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI