DYREKTOR ZER MSWiA „ROZJECHANY” PRZEZ PRAWNIKÓW FEDERACJI SSM RP!!!

        W dniu 7 listopada 2017r. Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP zwrócił się z wnioskiem do Dyrektora ZER MSWiA o udostępnienie informacji publicznej i wyjaśnienie, dlaczego ZER działa opieszale i nie przesyła w terminie 30 dni do Sądu Okręgowego w Warszawie odwołań od decyzji emerytalno-rentowych osób poszkodowanych ustawą represyjną. We wniosku zadano 6 pytań do Pana Dyrektora.

          Lakoniczna odpowiedź, lekceważąca pytającego i błędna merytorycznie, niedawno nadeszła. Prawnicy Federacji po jej odczytaniu przez kilka dni nie mogli dojść do siebie, zbulwersowani miernotą argumentów i jawnym „olewaniem” emerytów mundurowych. Dzisiaj na stronie Federacji ukazał się szczegółowy komentarz Zespołu Prawnego do tej odpowiedzi, miażdżący w pył argumenty Dyrektora ZER i  ukazujący jego lekceważący stosunek do licznej rzeszy emerytów i rencistów poszkodowanych ustawą represyjną.

          Poniżej zamieszczamy linki kolejno do pisma Federacji, odpowiedzi Dyr. ZER i komentarza Zespołu Prawnego Federacji SSM RP.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

Pismo Federacji SSM RP z dnia 7.11.2017r. do Dyr. ZER MSWiA.

Odpowiedź Dyrektora ZER na wystąpienie Federacji SSM RP.

Komentarz prawników Federacji: „Gorszy sort niech nie liczy na uczciwe traktowanie!”