DZIEŃ WETERANA SŁUŻBY GRANICZNEJ I ŚWIĘTO ZWIĄZKU W SŁUBICACH.

      Z okazji Dnia Weterana Służby Granicznej i Święta naszego Związku, jak co roku we wrześniu, w Regionie Nadodrzańskim jest organizowane spotkanie przy naszej tablicy pamiątkowej poświęconej Weteranom Służby Granicznej. W tym roku takie spotkanie odbyło się w dniu 29.09.2017 r. o godz. 15.40. Na Pl. Bohaterów w Słubicach zgromadzili się członkowie Regionu Nadodrzańskiego, koledzy niezrzeszeni oraz zaproszeni goście – przedstawiciele władz samorządowych gminy i powiatu, Straży Granicznej, Bundespolizei, p.Andrzej Brachmański – polityk, dziennikarz, działacz społeczny, poseł na Sejm II, III, IV kadencji, były wiceminister w MSWiA, aktualnie radny RM w Zielonej Górze, p. dr Paweł Gondek – politolog i historyk z UAM w Poznaniu oraz delegacje Kół : ZŻWP, ZE i RP RP i SE i RP.

          Okolicznościowe przemówienie wygłosił prezes RN – kol. Jerzy Siedlarz, w którym przedstawił ideę naszych spotkań, podkreślił ważność pamięci o naszej historii, służbie dla Ojczyzny, oraz szczególne okoliczności naszego spotkania w bieżącym roku, gdy wielu z nas, emerytów SG, zostało pokrzywdzonych przez ustawę represyjną uchwaloną w niejasnych okolicznościach przez aktualnie rządzących. Następnie pod tablicą zostały złożone wiązanki kwiatów oraz wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie.

          Po krótkiej przerwie uczestnicy udali się na spotkanie integracyjne, na którym wręczono legitymacje, certyfikaty i znaczki związkowe nowo przyjętym członkom Związku / 13 osób / oraz wręczono podziękowanie dla kol. Krystyny Kubiak za szczególne zaangażowanie w działalności związkowej i pomoc represjonowanym kolegom.

          Na spotkaniu wystąpił p. Andrzej Brachmański, który zaapelował o jedność środowiska emerytów mundurowych i o wspólną walkę z represyjną ustawą zabierającą prawa nabyte, godność i drastycznie obniżającą emerytury wysłużone w służbie dla Ojczyzny do 89 r.

         Dr Paweł Gądek wygłosił referat na temat historycznych i współczesnych problemów ochrony granicy oraz poinformował o zagadnieniach związanych z prowadzonym blogiem – www.bezpieczenstwokrajowe.pl. Zaapelował do emerytów o udostępnienie swoich wspomnień i historycznych zdjęć do opracowywanej publikacji dot. ochrony granicy w rejonie Słubic.

          Dziękujemy kolegom i zaproszonym gościom za udział w upamiętnieniu Dnia Weterana Służby Granicznej i Święta naszego Związku oraz za uczestnictwo w spotkaniu. Nowo przyjętych do Związku kolegów serdecznie witamy w naszym gronie, a kolegów niezrzeszonych zapraszamy do członkostwa – w grupie możemy więcej, więcej pomysłów, propozycji, uwag i działania, szczególnie teraz w trudnym dla nas emerytów mundurowych okresie.

          Do zobaczenia na następnych spotkaniach.

                                                                                                        Prezes RN

                                                                                                    Jerzy Siedlarz