Dzień Weterana Służby Granicznej – Święto Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej

logo_zeirsg

 

                                                                                 

                                                                               

  Nowy Sącz, dnia 13 września 2016 r.

 

                                      Szanowne Koleżanki i Koledzy!

                                                          Emeryci i Renciści WOP i Straży Granicznej !

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                

            Z okazji przypadającego w dniu 13 września Dnia Weterana Służby Granicznej oraz Święta Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, składam Wam w imieniu własnym i Zarządu Głównego naszego Związku najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym oraz satysfakcji z pracy zawodowej i społecznej.

            Szczególne słowa kieruję pod adresem członków naszego Związku, życząc im siły i wytrwałości w działaniu na rzecz obrony praw socjalnych, nabytych w wyniku ofiarnej i ciężkiej służby w ochronie granic naszej Ojczyzny.

            Ponawiam APEL – o pełniejszą integrację środowiska emerytów i rencistów WOP i Straży Granicznej pod egidą jednego Związku. Apel ten kieruję pod adresem Koleżanek i Kolegów zrzeszonych w pokrewnych związkach, ale szczególnie do tych, którzy pozostają do tej pory niezorganizowani oraz do przyszłych emerytów i rencistów Straży Granicznej, z myślą o których nasz Związek powstał.

 

                                                                                                              Z wyrazami szacunku

                                                                                             Prezes Związku Emerytów i Rencistów SG                     

                                                                                                            Adam MIKSIEWICZ

LWrwN01ZtxGP_25002[1]