Dzień Weterana w Kołobrzegu

Dzień Weterana Formacji Granicznych w Kołobrzegu.

Na kołobrzeskim cmentarzu, przed Ścianą Pamięci Polskiej Golgoty Wschodu emeryci i renciści SG zorganizowali jubileuszowe uroczystości Dnia Weterana.

Wydarzenie uczczono wspólnie z Sybirakami, którzy świętowali Światowy Dzień Sybiraka oraz wspominali 80 rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę.

Prowadzącym był ppłk rez. SG Daniel Lipski, głos zabrała pani Wanda Przybylska – prezes Terenowego Koła Związku Sybiraków, która nawiązała do paktu Ribentrop Mołotow, konsekwencji wkroczenia sowietów do Polski oraz skali deportacji ludności kresowej w głąb ówczesnego ZSRR.

Prezes Regionu Kołobrzeg – mjr SG w st. sp. Zbigniew Hadaś przypomniał, iż na kartach historii formacji granicznych znajdziemy karty zaszczytne, jak i wstydliwe. Ale jedno jest pewne – żołnierz, czy funkcjonariusz składał przysięgę swojej ojczyźnie – Polsce. Niezależnie gdzie pełnił służbę, w Korpusie Ochrony Pogranicza, Straży Granicznej czy Wojskach Ochrony Pogranicza wiernie służył Polsce, służył najlepiej jak potrafił.

Uroczystościom towarzyszyły poczty sztandarowe szkół, organizacji społecznych i kombatanckich oraz licznie przybyli mieszkańcy miasta, przedstawiciele organizacji społecznych, kombatanci, żołnierze i funkcjonariusze różnych formacji.

Obecni byli również: poseł na Sejm pan Marek Hok, prezydent Kołobrzegu p. Anna Mieczkowska, wicestarosta p. Jacek Kuś.

Honorowy posterunek wystawili rekonstruktorzy w mundurach II RP, w uniformach legionistów marszałka Piłsudskiego oraz uczniowie w marynarskich mundurach.

Po złożeniu wieńców i kwiatów, na zakończenie głównych uroczystościach gospodarze zaprosili gości na uroczysty obiad w Ośrodku Charytatywnym na poradzieckim osiedlu w Podczelu.

Prezes Regionu w Kołobrzegu

Zbigniew Hadaś