Dzień Weterana – zawody sportowo-obronne Chełmskiego ZŻWP i Regionu Hrubieszów ZEiRSG.

W dniu 16 września 2022r. Członkowie Związku Emerytów i Rencistów SG Region Hrubieszów wspólnie z ZR ZŻWP Chełm obchodzili uroczystość z okazji „Dnia Weterana ” na terenie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie przy pomniku „POLSKIM BOHATEROM SŁUŻB GRANICZNYCH”. W czasie uroczystości złożono wiązankę kwiatów, zapalono znicze, a Prezes ZRZŻWP Chełm kol. ppłk Jan Grzech powiedział:
Zgodnie z Uchwałą Sejmu III RP z 1997r. dzień 1 września uznany został, jako „Dzień Weterana Rzeczypospolitej”. Święto to jest wyrazem hołdu dla wszystkich żołnierzy, bojowników o Wolność i Niepodległość, ludzi patriotycznych zasług, którym nasza „Ojczyzna – Polska Rzeczypospolita” tak wiele zawdzięcza. Z tych ludzi bardzo jesteśmy dumni. Wymieniając słowa – „Żołnierze Wojska Polskiego” mam na myśli również byłych żołnierzy „Wojsk Ochrony Pogranicza”, którzy 13 września obchodzą „DZIEŃ WETERANA SŁUŻBY GRANICZNEJ”. Dzisiaj świętujemy „Dzień Weterana Wojska Polskiego” i Służb Granicznych w Chełmie.
Jest to dzień prawdy ludzi zranionych i doświadczonych w II wojnie światowej. Jednocześnie pamiętamy datę 17 września 1939r. kiedy nóż w plecy wbiła nam Rosja Sowiecka w wyniku zawartego porozumienia Ribbentrop – Mołotow. W Katyniu i innych miejscowościach żołnierze NKWD wymordowali kwiat Polskiej Armii. Zginęło tam kilkadziesiąt tysięcy oficerów i podoficerów Wojska Polskiego, Straży Granicznej i Policji. Na Wołyniu Ukraińcy wyrżnęli kilkadziesiąt tysięcy cywilnej ludności. Setki tysięcy ludzi zabito i spalono w piecach krematoryjnych w niemieckich obozach zagłady. Ponadto setki tysięcy ludzi zginęło bez wieści w zawierusze wojennej.

Po tej uroczystości w koszarach autokarem Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej udano się do m. Puszcza na strzelnicę LOK, na której odbyły się zawody w strzelaniu z broni długiej Kbk Ak i krótkiej z pistoletu PW. Zawody przygotowali i obsłużyli członkowie LOK Chełm. Przed zawodami zapoznano z regulaminem zawodów i omówiono środki bezpieczeństwa na strzelnicy.
W dwuboju strzeleckim zwyciężyła drużyna ZR ZŻWP z wynikiem 219 pkt. (na 300 możliwych), II miejsce zajęła drużyna LOK z wynikiem 211 pkt., a III miejsce – drużyna Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Region Hrubieszów z wynikiem 162 pkt. Wszystkie drużyny uhonorowano pucharami Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Chełmie ppłk. Andrzeja STACHYRY i dyplomami.
W rywalizacji indywidualnej z Kbk Ak I miejsce zajął kol. Janusz FRĄC z LOK uzyskując 48 pkt. (na 50 możliwych), II miejsce Zdzisław WITOS ze ZŻWP Chełm uzyskując pkt. 47, a III miejsce – Jan Grzech ze ZŻWP Chełm pkt. 47.
W strzelaniu z pistoletu PW I miejsce zdobył Zdzisław WITOS ze ZŻWP Chełm zdobywając 34 pkt, II miejsce zajął kol. Janusz FRĄC z LOK, a III miejsce Jan GRZECH ze ZŻWP Chełm pkt. 32.
W rywalizacji indywidualnej zawodnicy otrzymali dyplomy Prezesa ZR ZŻWP ppłk. Jana Grzecha.
Po zakończeniu zawodów strzeleckich odbył się posiłek grillowy, w czasie którego wspominano okresy służby w WOP i SG. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze.
Zarząd Rejonowy ZŻWP dziękuje wszystkim organizatorom i uczestnikom uroczystości, a szczególnie  Komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej za przygotowanie logistyczne oraz Szefowi Wojskowego Centrum Rekrutacji – za ufundowane puchary.

Poniżej mała galeria zdjęć  z uroczystości.

Prezes Regionu Hrubieszów
Szpak Bolesław