EMERYCI I RENCIŚCI WOP I SG NA MANIFESTCJI POD SEJMEM RP – 11.01.2018R /zdjęcia i video/.

W dniu 11.01.2018r. w godzinach południowych przedstawiciele Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Federacji  SSM RP złożyli w Sejmie RP projekt ustawy zmieniającej represyjną ustawę emerytalną służb mundurowych, załączając do niego ćwierć miliona podpisów Polek i Polaków popierających tę zmianę. Bezpośrednio po złożeniu dokumentów w Kancelarii Sejmu RP pod Sejmem odbyła się manifestacja emerytów i rencistów służb mundurowych poszkodowanych ustawą represyjną oraz ich sympatyków, w tym przedstawicieli niektórych partii politycznych z najszerszym udziałem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Warto zwrócić uwagę, że członkowie tej partii oraz jej struktury organizacyjne najbardziej aktywnie włączyli się w akcję zbierania podpisów poparcia dla zmiany tego niesprawiedliwego prawa.

Środowiska emerytów i rencistów formacji granicznych reprezentowane były przez przedstawicieli Związku Emerytów i Rencistów  Straży Granicznej, Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej, Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych RP „Granica”, Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych, Bractwa Motocyklowego Żołnierzy WOP oraz kolegów niezrzeszonych.

ZEiRSG reprezentowany był przez 5 Regionów Związku: Region Szczecin, Region Chojna, Region Ziemia Kłodzka, Region Kołobrzeg i Region Koszalin, którego  przedstawicielem był m.in. Kol. gen. Tadeusz Frydrych, jednocześnie dziekan Klubu Generałów i Admirałów SG. Razem delegacja liczyła 18 osób, w tym 3 członków Prezydium Zarządu Głównego na czele z Wiceprezesem Związku Kol. Januszem Babiarzem, Głównym Skarbnikiem Kol. Andrzejem Ormanem i Członkiem Prezydium Kol. Markiem Meszyńskim.

W trakcie manifestacji glos w imieniu środowiska emerytów i rencistów formacji granicznych zabrali: były pierwszy Komendant Główny Straży Granicznej płk prof. Marek Lisiecki oraz były Zastępca Komendanta Głównego SG gen. bryg. SG Tadeusz Frydrych. Obydwaj w swoich wystąpieniach podkreślali zasługi i wkład emerytów i rencistów WOP i Straży Granicznej w ochronę granicy RP w okresie przełomu ustrojowego 1989-1990 i bezpośrednio po nim, a także w latach następnych, oraz wskazywali na nieludzkie i niezgodne z Konstytucją RP regulacje prawne wprowadzone ustawą represyjną wobec emerytów i rencistów mundurowych, w tym ich rodzin. Delegacja  ZEiRSG zaprezentowała interesujący baner związkowy ufundowany przez Zarząd Główny, na tle którego wiele osób robiło sobie zdjęcia pamiątkowe.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

PS. Poniżej: