Federacja SSM RP – „Minister Finansów nie kiwnie palcem w sprawie nadpłat podatku dochodowego”.

17 listopada 2022 r. w artykule „RPO wnosi o zmianę prawa” informowaliśmy o piśmie, jakie Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Ministra Finansów w sprawie olbrzymich nadpłat podatku dochodowego, jakie ponoszą osoby represjonowane ustawą z 16 grudnia 2016 r., którym po latach wyrokami sądów przywracane są niesłusznie odebrane świadczenia. Odpowiedź MF wpłynęła do RPO na początku grudnia 2022 r.

Jakoś nie jesteśmy specjalnie zdziwieni tą odpowiedzią. Byliśmy pewni, że przytoczone zostaną obowiązujące przepisy podatkowe (o rozważenie zmiany których właśnie zwrócił się RPO) i dowiemy się, że nic z tym zrobić nie można. Na dodatek otrzymaliśmy listę niekorzystnych dla osób skarżących rozstrzygnięć sądowych w sprawach może podobnych, ale raczej nie identycznych, jak sprawy represjonowanych funkcjonariuszy, które wcale nie muszą stanowić wykładni dla ewentualnych przyszłych wyroków. A przypominamy, że w Polsce nie ma prawa precedensu.

Zresztą, nie po to pisowska władza bezprawnie coś odbierała, by teraz to z własnej woli, uczciwie i rzetelnie oddać. I żaden urzędnik nie zrobi więc nic, co mogłoby uszczuplić budżet państwa, z którego rządzący mogą hojnie obdarowywać swoich popleczników.

Więc dalej trzeba będzie o swoje upominać się w sądach.

Więcej na stronie Rzecznika Spraw Obywatelskich

Opr. JJ.