Felietony emerytowanego oficera SG.

Poniżej zamieszczamy linki do felietonów emerytowanego oficera SG Andrzeja Kyrcza, przysłanych do naszego Związku w formie e-maili w ostatnich tygodniach. Mjr rez. SG Andrzej Kyrcz swoje felietony kieruje także do innych organizacji skupiających emerytów i rencistów służb mundurowych, a czasem do indywidualnie wybranych osób, jak np. ostatnio do posła Andrzeja Rozenka.  Wśród adresatów felietonów widzimy m.in.: ZBFSOP, NSZZFSG, IPA POLSKA, FSSM RP, SEiRP, SGP RP, ZEiRSG, STRATPOINTS, KZEiRSW, ZFBOR, ZŻWP, ZG NSZZP, SWPFG, NAWAL POLSKA.

W swoich felietonach autor odnosi się do wykluczenia ze służb mundurowych przez obecnie rządzących wielu świetnych fachowców, patriotów i autorytetów tylko dlatego, że nie pasowali do wizji państwa prezentowanej przez zwycięskie ugrupowania i skutkującej w praktyce ostrymi podziałami społeczeństwa. Nie godzi się też z rozliczaniem b. żołnierzy i funkcjonariuszy za służbę dla Polski pełnioną w poprzednim ustroju – jeżeli nie popełniali oni przestępstw – oraz z obniżaniem im emerytur i rent wypracowanych już w wolnej Polsce.  Wyraża też swój stosunek do aktualnych wydarzeń bulwersujących społeczeństwo.

Na propozycję upublicznienia jego felietonów podziękował nam, odpowiedział pozytywnie i wyjaśnił: „Dziękuję za odpowiedź. Staram się dotrzeć do środowisk nam najbliższych. Uważam, że wpływ byłych mundurowych na bieżące wydarzenia powinien być bardziej zauważalny. Uważam, że nasze środowisko ma w swoich szeregach wybitne postacie, które mogą brać aktywniejszy udział w polityce. Poprzez zdobytą wiedzę, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, umiejętność działania w grupie oraz kulturę osobistą, mogłyby wiele pozytywnego wnieść do codziennego życia politycznego. Byli mundurowi są bardzo ważnym aktywem społecznym. Dlatego staram się poprzez swoje felietony pobudzić do aktywności politycznej i dotrzeć do największego grona służb mundurowych. Dlatego, pański odzew wzbudza we mnie nadzieję, że jest szansa na poprawę stanu polityki, co miałoby przełożenie na poprawę bezpieczeństwa naszego kraju. Doskonale Pan wie jak i większość Nas, że uderzenie rządu w nasze szeregi, oprócz wymiaru finansowego, miało wymiar politycznego wykluczenia wielotysięcznej grupy z aktywności społecznej, czując w niej zagrożenie intelektualne i moralne. Wojna spowodowała, że media zainteresowały się analizami byłych mundurowych i dzięki temu jest szansa na zaistnienie większej grupy byłych mundurowych. Obserwuję debaty na różnych kanałach i widać powagę oraz kompetencję rozmówców. Taki przekaz buduje pozytywny obraz naszego środowiska”…  

Postanowiliśmy opublikować felietony Kol. A. Kyrcza uważając, że mogą chociaż po części wyzwolić w naszych czytelnikach pozytywne refleksje skutkujące wzmożeniem obywatelskim w trudnych czasach wojny u naszych granic i zbliżającej się walki wyborczej w bardzo podzielonym społeczeństwie.

Rzecznik ZEiRSG J. Jankowski

9 luty 2023 roku – Manifest patrioty gorszego sortu

17 luty 2023 – Manifest patrioty gorszego sortu, cd

20 luty 2023 – Manifest patrioty gorszego sortu, cd

8 marzec 2023 – Tolerancja a propaganda

10 marzec 2023 – Apel o godność i prawdę