FSSM RP – NOWE OTWARCIE. LIST PRZEWODNICZĄCEGO PIOTRA IWATA.

Poniżej publikujemy skan Listu Przewodniczącego Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, Kol. Piotra IWATA, zamieszczony na witrynie Federacji pod znamiennym tytułem:

FSSM RP – NOWE OTWARCIE. LIST PRZEWODNICZĄCEGO PIOTRA IWATA.