GENERAŁ MAREK DUKACZEWSKI W ŚWINOUJŚCIU !

          W dniu 17.07.2018 r., w godz. 17.00 – 20.00, w sali konferencyjnej hotelu Radisson Blue Resort w Świnoujściu odbyło się spotkanie z gen. Markiem Dukaczewskim, byłym szefem WSI i byłym podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

          Organizatorami spotkania z cyklu Porozmawiajmy o Polsce były władze miejscowego SLD, Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP i Region Świnoujście Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.

           Gen. Marek Dukaczewski w swym blisko godzinnym wystąpieniu poruszył kwestie obecnej sytuacji międzynarodowej, występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa krajów naszego regionu oraz rysujące się perspektywy w szeroko rozumianej geopolityce. Dużo uwagi przeznaczył także polityce krajowej akcentując postępujący proces łamania praworządności przez ekipę rządzącą i wynikające z tego zagrożenia dla naszych podstawowych praw i wolności. Przypomniał wszystkim o wcześniejszych działaniach w ramach obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, zmierzającej do zmian legislacyjnych w naszej ustawie emerytalnej, dziękując za zaangażowanie i konsolidację środowisk mundurowych. Zachęcał i prosił o solidarność w naszych szeregach, o aktywność w życiu publicznym, uświadamianie i przekonywanie niezorientowanych do naszych racji i, oczywiście, do obowiązkowego udziału we wszystkich nadchodzących wyborach.

            Następnie głos zabrała Pani Danuta Leszczyńska, represjonowana emerytowana nadkomisarz Wydziału Kryminalnego KWP w Szczecinie. Zapoznała zebranych z podejmowanymi do tej pory działaniami naszych stowarzyszeń, współpracy i pomocy udzielanej nam głównie przez lokalnych działaczy, a także europosłów z SLD. Podziękowała za to wsparcie mając nadzieję na dalszą wspólną walkę o nasze należne prawa.

            Na zakończenie spotkania głos zabrała przewodnicząca Świnoujskich struktur SLD, Pani Joanna Agatowska, która zapewniła zebranych o pełnym wsparciu naszych działań na rzecz wyeliminowania z porządku prawnego haniebnej ustawy dezubekizacyjnej. Zaapelowała o  aktywność w obronie praworządności w Polsce, współpracę i poparcie w nadchodzących wyborach.

 

Prezes Regionu Świnoujście

Marek WELC