Główna Komisja Rewizyjna

Główna Komisja Rewizyjna ZEiR SG

Przewodniczący – Aleksander WASILEWSKI
e-mail:                                                                                                                                                         tel. 513226145
Z-ca przewodniczącego – Ryszard PIECZYŃSKI
e-mail:
tel.
Sekretarz –  Bernard SZYMKOWIAK                                                                                      e-mail:                                                                                                                                                              tel.
Członek –  Sławomir MAŁKOWSKI                                                                                          e-mail:                                                                                                                                                               tel.
Członek –  Robert SKAWINA                                                                                                             e-mail: roska70@op.pl                                                                                                                           tel. 606348713