Hrubieszów

hrubieszow

         W dniu 8 lutego 2011 r. w Hrubieszowie, w wyniku działania komitetu założycielskiego, powstało nowe Koło Związkowe. Koledzy z grona zebranych wybrali swoje władze:

  • Przewodniczącym Koła w Hrubieszowie został – kol. Bolesław Szpak
  • Wiceprzewodniczącym – kol. Lech Alchimowicz
  • Sekretarzem – kol. Bogdan Wronowski
  • Członkami zostali: kol. Mariusz Weremij i kol. Grzegorz Puzio.

     Zarząd Główny ZEiR SG kieruje serdeczne słowa podziękowania za podjętą inicjatywę, a nowo wybranemu Zarządowi Koła życzy owocnej pracy ze szczególnym uwzględnieniem największych potrzeb środowiska, którego jest reprezentantem.

     Natomiast wszystkim kolegom i rencistom uczestniczącym w zebraniu gratulujemy trafnej decyzji i zapraszamy do współpracy.

                                                                                                                                                          P R E Z E S

Zarządu Głównego ZEiRSG