II KONFERENCJA SŁUŻB MUNDUROWYCH W KOŁOBRZEGU

Kołobrzeskie Porozumienie Stowarzyszeń i Związków Służb Mundurowych, przy wsparciu władz miasta i powiatu, zorganizowało w dniu 5 października 2019 r. II Konferencję Służb Mundurowych.

Przed rozpoczęciem obrad, uczestnicy konferencji zebrali się przed pomnikiem marsz. Józefa Piłsudskiego, gdzie delegacja złożyła wieniec.

Konferencja rozpoczęła się projekcją filmu „Listy śmierci”, a następnie odbył się panel dyskusyjny „Lata represji”.

W obradach uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszeń i związków emerytów i rencistów z Kołobrzegu, Koszalina i Szczecina oraz władz samorządowych powiatu i miasta Kołobrzegu, politycy i kandydaci do parlamentu, w tym kol. Piotr Iwat.

Z ramienia Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczpospolitej Polskiej udział wzięli: prezydent Zdzisław Czarnecki, wiceprezydent płk Henryk Budzyński, sekretarz generalny Bogusława Łukasiewicz oraz prezes naszego Związku kol. Marek Meszyński.

Uczestnikami konferencji byli również: gen. Tadeusz Frydrych dziekan Klubu Generałów i Admirałów SG, kol. Grażyna Piotrowicz, kol. Danuta Leszczyńska oraz kol. Andrzej Rozenek z SLD.

Konferencja zakończyła się spotkaniem integracyjnym uczestników zorganizowanym w „Karczmie Solnej”.

Prezes Regionu w Kołobrzegu

Zbigniew Hadaś