II Mistrzostwa Strzeleckie w Słubicach

          W  dniu 23.10.2015r od godz.9.00 na strzelnicy SOSiR w Słubicach odbyły się „II Mistrzostwa Powiatu Słubickiego Służb Mundurowych i Samorządów w Strzelectwie o Puchar Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej”.

         W imieniu Komendanta NoOSG uczestników przywitał i Mistrzostwa otworzył  Komendant Placówki SG w Świecku ppłk SG Krzysztof Krawiec.

         Organizatorzy Mistrzostw: Komendant PSG w Świecku, LOK, Akademia Strzelecka w Słubicach.

         Cel Mistrzostw: wyłonienie zwycięzców indywidualnych i drużynowych w strzelaniu, doskonalenie  umiejętności strzeleckich, popularyzacja sportu strzeleckiego.

          Klasyfikacja Mistrzostw: indywidualna kobiet i mężczyzn oraz drużynowa.

          Nagrody: w klasyfikacji drużynowej – puchary i dyplomy, w klasyfikacji indywidualnej: medale i dyplomy.

          Konkurencje strzeleckie:

         – strzelanie dokładne z pistoletu z odległości 15m do tarczy w postawie stojącej;

         – strzelanie dokładne z karabinu sportowego z odległości 50m w pozycji leżącej;

         – strzelanie dynamiczne z pistoletu z dobiegiem 2x10m i oddaniem po 2 strzały do 3    tarcz oraz 4 strzałów do 4 poperów.

         W strzelaniu udział wzięło 10 drużyn trzyosobowych reprezentujących: PSG w Świecku (3 drużyny), KPP, SOSiR, PSP, RN ZEiR SG w Słubicach, IC w Rzepinie, Policję Federalną z Frankfurtu n/O, UM w Cybince.   Region Nadodrzański ZEiRSG reprezentowali koledzy: W. Litwiniec, J. Siedlarz i J. Tomasik.

          W klasyfikacji generalnej mężczyzn I miejsce zajął kol. J. Tomasik z liczbą 262 punktów; otrzymał za to medal i dyplom.

          Klasyfikacja generalna drużynowa:

          I miejsce – PSG Świecko 2 – 714 pkt;

          II miejsce – KPP Słubice – 700 pkt;

          III miejsce – RN ZEiRSG – 631 pkt.

         Drużyny otrzymały puchary i dyplomy. Nagrody wręczali: Komendant KPP w Słubicach i Zastępca Komendanta PSG w Świecku.

         Dziękujemy Komendantowi PSG w Świecku, Panu ppłk SG Krzysztofowi  Krawcowi, za zaproszenie reprezentacji RN do udziału w Mistrzostwach, a funkcjonariuszom SG – za zabezpieczenie logistyczne i sprawne przeprowadzenie zawodów.

                                                                                                                                           Prezes RN

                                                                                                                                         Ryszard Babij