II Rajd Turystyki Rowerowej wokół Słubic

 

II Rajd Turystyki Rowerowej wokół Słubic

 

            W dniu 08 sierpnia 2015r odbył się kolejny rajd rowerowy drogami i ścieżkami rowerowymi wokół Słubic. Organizator rajdu: Koło SE i RP w Słubicach. Tak jak i w poprzednim roku, ideą rajdu było: krzewienie turystyki rowerowej wśród emerytów oraz poznawanie terenu gminy z innej perspektywy.        Do uczestnictwa w rajdzie zaproszeni zostali przedstawiciele stowarzyszeń współpracujących z Kołem, także z naszego Regionu. Uczestnicy rajdu mieli do przejechania dystans ok. 24 km, na trasie odwiedzili też teren byłego niemieckiego obozu karnego w Świecku z lat 1940-1945, gdzie został zapalony znicz pamięci. Rajd zakończył się konkursem z wiedzy ogólnej dot. naszego regionu i wręczeniem pucharów oraz poczęstunkiem: pieczonym dzikiem i kiełbaskami na terenie zaprzyjaźnionego gospodarstwa rolnego. Dziękujemy Kolegom z Koła SE i RP za zaproszenie na rajd rowerowy, z naszym poparciem dla wszelkich inicjatyw integrujących środowiska emeryckie.

                                                                                              Prezes RN

                                                                                               Ryszard Babij