II rocznica uchwalenia ustawy represyjnej – spotkanie na cmentarzu w Kołobrzegu!

16 grudnia 2018 roku – II rocznica uchwalenia ustawy represyjnej!

Aby dać wyraz naszej dezaprobacie dla uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej głosami posłów partii rządzącej oraz ich sojuszników ustawy represyjnej, decyzją Kołobrzeskiego Porozumienia Stowarzyszeń i Związków Służb Mundurowych w dniu 16 grudnia bieżącego roku zorganizowane zostało na Cmentarzu Komunalnym w Kołobrzegu spotkanie. Dlaczego tam?

Otóż skutki ustawy represyjnej, te ekonomiczne,  dotknęły dziesiątki tysięcy funkcjonariuszy i żołnierzy służb mundurowych z okresu, zarówno przed jak i po 1990 roku. Ale ustawa przyczyniła się też bezpośrednio do śmierci kilkudziesięciu osób (wg ostatnich udokumentowanych danych Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP śmierć 52 osób ma bezpośredni związek  z uchwaleniem i wejściem w życie ustawy represyjnej i liczba ta będzie wzrastać). Dlatego też nie bez przyczyny – za zgodą  i udziałem najbliższej rodziny – na miejsce spotkania wybrany został Cmentarz Komunalny w Kołobrzegu, a przede wszystkim miejsce spoczynku tragicznie zmarłego naszego Kolegi i przełożonego, płk. Władysława Futymy.

W spotkaniu udział wzięli m. innymi Pan Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski, Prezes Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, a jednocześnie członek Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP Kol. Marek Meszyński, przedstawicielka stowarzyszeń szczecińskich służb mundurowych Kol. Danuta Leszczyńska, przedstawiciel mundurowego środowiska koszalińskiego Kol. Krzysztof Maliński, przedstawiciele partii popierających „naszą sprawę”, w tym reprezentujący SLD Pan Jacek Kuś, a także przedstawiciele stowarzyszeń i związków służb mundurowych powiatu kołobrzeskiego. Wśród kilkudziesięciu zgromadzonych osób byli represjonowani z Kołobrzegu, Szczecina, Koszalina i powiatów ościennych oraz osoby nas wspierające.

Zebrani powiedzieli zdecydowane NIE! dla łamania podstawowych zasad Konstytucji RP i dla ustawy represyjnej, podjętej w warunkach urągających praworządności. Podkreślono, że w państwie prawa, prawo nie może działać wstecz, że w państwie prawa nie może byś stosowana zasada odpowiedzialności zbiorowej, że w państwie prawa nie może być wymierzana kara bez stwierdzenia przestępstwa. Podkreślono, że każdy z represjonowanych ma prawo do obrony, bo to jest niezbywalne prawo obywatela Rzeczypospolitej. W wystąpieniach poruszono również sprawy bieżące jak i mówiono o zamierzeniach na przyszłość w obliczu zbliżających się wyborów.

Na zakończenie, przy wtórze werbla, złożono znicze przy kolumbarium , w którym złożono prochy zmarłego Kolegi, a sygnalista odegrał sygnał Wojska Polskiego oraz utwór pożegnalny.

Cześć jego pamięci oraz pamięci wszystkich ofiar ustawy represyjnej! 

Prezes Regionu Kołobrzeg

Zbigniew HADAŚ

Poniżej galeria zdjęć ze spotkania: