III KONGRES FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP.

W dniach 20-22.04.2018r. odbył się w Soczewce k. Płocka III KONGRES Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej, któremu przewodniczył Kol. Gen. Adam RAPACKI ze Stowarzyszenia Generałów Policji RP.

W obradach Kongresu uczestniczyli delegaci z 13 stowarzyszeń i związków Federacji mających status członków zwyczajnych, przedstawiciele z 3 stowarzyszeń o statusie członków wspierających oraz zaproszeni goście. Emerytów i rencistów formacji granicznych reprezentowali:

– Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej: Kol. Marek MESZYŃSKI i Kol. Adam MIKSIEWICZ jako delegaci oraz Kol. Jerzy JANKOWSKI jako członek ustępującego Zarządu Federacji,                                                                                                                                                                                                 – Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych RP „Granica”: Kol. Marian KASIŃSKI i Kol. Andrzej ADAMCZYK jako delegaci,                                                                                   – Klub Generałów i Admirałów SG – dziekan Klubu Kol. Tadeusz FRYDRYCH zaproszony jako gość honorowy.

III Kongres w uchwale programowej podsumowującej działania Federacji wysoko ocenił „wysiłek i zaangażowanie Zarządu Federacji oraz wszystkich stowarzyszeń wchodzących w jej skład, realizujących trudne zadania wynikające ze zmieniającej się sytuacji, mimo wyzwań i przeciwności pojawiających się w mijającej kadencji”. Delegaci uczestniczący w Kongresie przyjęli dokumenty programowe oraz – po burzliwej dyskusji i przy sprzeciwie kilku delegatów – uchwalili zmiany w Statucie Federacji umożliwiające prowadzenie przez nią w przyszłości działalności gospodarczej oraz podjęcie starań o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego.  Wybrano także nowy Zarząd Federacji oraz Komisję Rewizyjną:

– Prezydentem Federacji został ponownie Kol. Zdzisław Czarnecki ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych,                                                                                                                                         – na Wiceprezydentów wybrano: Kol. Henryka Budzyńskiego (Związek Żołnierzy WP) i Kol. Janusza Kwietnia (Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej),                                     – Skarbnikiem została ponownie Kol. Ewa Grzegorczyk (Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych),                                                                                                                                                                                        –  a Sekretarzem Generalnym Kol. Bogusława Łukasiewicz (Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych).

Miło nam donieść, że do składu 23. osobowego Zarządu FSSM RP zostali wybrani nasi delegaci, czyli Prezes ZEiRSG Kol. Marek Meszyński i członek Prezydium Zarządu Głównego ZEiRSG Kol. Adam Miksiewicz.

Szczegółowe informacje z przebiegu obrad Kongresu oraz przyjętych dokumentów dostępne będą niebawem na stronie internetowej FSSM RP. Poniżej zamieszczamy uchwałę programową III Kongresu, Apel oraz wstępnie wybrane zdjęcia do galerii.

PS. Tuż po zakończeniu oficjalnej części obrad delegaci Kongresu Federacji oraz zaproszeni goście zostali zaskoczeni niezapowiedzianą wizytą szefostwa Sojuszu Lewicy Demokratycznej! Mianowicie w drodze na Konwencję SLD w Poznaniu Przewodniczący SLD Włodzimierz CZARZASTY w towarzystwie m.in. Sekretarza Generalnego SLD Marcina KULASKA, Europosła Janusza ZEMKE i szefa Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej znanego nam wszystkim Andrzeja ROZENKA, odwiedził zebranych w Soczewce, pogratulował nowym władzom Federacji i życzył sukcesów w dalszych działaniach prowadzonych we współpracy z Sojuszem. Post na ten temat oraz kilka zdjęć dokumentujących to spotkanie zamieścił na Facebooku Sekretarz Generalny SLD Marcin Kulasek. 

                                                                                                              Rzecznik ZEiRSG Jerzy JANKOWSKI

Uchwała programowa                                                                                                                                Apel

Galeria zdjęć z obrad Kongresu: