Informacja FSSM RP do UE i europosłów SLD o dwóch opiniach Sejmu nt. ustawy represyjnej, przygotowanych dla TK. Którą wybierze Prezes TK?

Na portalu internetowym FSSM RP ukazała się ciekawa wiadomość o przekazaniu do instytucji UE i europosłów SLD informacji o dwóch wzajemnie wykluczających się opiniach Sejmu na temat ustawy represyjnej, przygotowanych dla Trybunału Konstytucyjnego. Kuriozalna sytuacja! Którą opinię wybierze Prezes TK w toku postępowania? Wcześniejszą, czy późniejszą? Wprawdzie wcześniejsza opinia została przez Marszałka Sejmu unieważniona, ale niektórzy represjonowani plotkują, że jeżeli „dobra zmiana” przegra wybory parlamentarne jesienią 2019r. to być może w cenie będzie opinia wcześniejsza? To by w jakimś stopniu tłumaczyło opieszałe działania Trybunału w sprawie zapytania prawnego Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczącego konstytucyjności zapisów w ustawie represyjnej (dotychczasowe tempo prac TK zdaje się wskazywać, że Trybunał może się pochylić nad losem represjonowanych dopiero w roku 2020, albo jeszcze później!).

Poniżej zamieszczamy skany tej informacji wraz z zestawieniem ważnych fragmentów treści obu opinii, a także linki do pełnych zapisów opinii oraz pisma Federacji do Marszałka Sejmu w tej sprawie.

OPINIA Komisji Ustawodawczej-4.10.2018

OPINIA Marszałka Kuchcińskiego dla TK-5.10.2018

ODWOŁANIE stanowiska przez Marszałka Kuchcińskiego

OPINIA Marszałka Kuchcińskiego dla TK-23.11.2018

WNIOSEK o udostępnienie informacji publicznej – pismo Federacji do Marszałka Sejmu z dnia 29.11.2018. 

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI