INFORMACJA Z POSIEDZENIA PREZYDIUM ZARZĄDU FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP.

W dniu 1 lutego br. w siedzibie Federacji odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu w składzie Henryk Budzyński, Leszek Szreder, Tatiana Aksamit, Bogdan Komorowski oraz Wiesław Baraniewicz (jako reprezentant zespołu prawnego), na które zaproszono przewodniczących (prezesów) stowarzyszeń wchodzących w skład Federacji oraz wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, które są zaangażowane w działania mające na celu usunięcie z porządku prawnego ustawy represyjnej, a wśród swoich członków mają najwięcej osób pokrzywdzonych.

W spotkaniu udział wzięli:
– Adam Rapacki – Stowarzyszenie Generałów Policji RP,
– Marian Kasiński, Klub Generałów i Admirałów Straży Granicznej,
– Ryszard Góran – Związek Funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu,
– Sławomir Matusewicz – Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej,
– Andrzej Adamczyk – Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych Rzeczypospolitej Granica,
– Barbara Majchrzyk – Związek Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa,
– Jerzy Skrycki – Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych.

Wszyscy zgodzili się, co do braku możliwości przyjęcia na obecnym etapie rozwiązania ustawowego znoszącego wszelkie negatywne skutki ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r.

W trakcie rzeczowej dyskusji podzielono się spostrzeżeniami ze spotkań poszczególnych stowarzyszeń z przedstawicielami MSWiA i innych organów. Byliśmy zgodni i takie stanowisko prezentowaliśmy w rozmowach z MSWIA, iż na dzisiaj pilnie działania ministerstwa winny się skoncentrować na wycofaniu złożonych przez ZER skarg kasacyjnych z Sądu Najwyższego, apelacji z Sądów Apelacyjnych, oraz w możliwie szeroki sposób wykorzystaniu z przepisu art.8a ustawy represyjnej. Wyrażono zaniepokojenie naszych środowisk niezmienioną postawą ZER MSWiA. w czynnościach podejmowanych wobec osób poszkodowanych.

Postulaty te stają się „naszym drogowskazem” w dalszych rozmowach z przedstawicielami ministerstwa. Uzgodniono też konieczność wzajemnej wymiany informacji między naszymi organizacjami o podejmowanych w tym obszarze działaniach i ich rezultatach.

Prezydium Zarządu Federacji zostało zobowiązane do wystosowania pisemnego wystąpienia do Pana Ministra Marcina Kierwińskiego, w którym ponownie należy zwrócić uwagę na pilną potrzebę podjęcia określonych działań, jednocześnie wskazując możliwości przyjęcia już teraz rozwiązań, które z wielką nadzieją są oczekiwane przez wszystkie środowiska emerytowanych funkcjonariuszy, a zwłaszcza tych tak okrutnie doświadczonych regulacjami ustawy represyjnej.

Prezes ZEiRSG

Sławomir Matusewicz