INTERPELACJE POSELSKIE W SPRAWIE SKUTKÓW USTAWY REPRESYJNEJ, ZŁOŻONE W PAŹDZIERNIKU 2017 ROKU.

          Uprzejmie informujemy, że w miesiącu październiku 2017r. w Sejmie RP złożone zostały dwie interpelacje poselskie w sprawie skutków ustawy represyjnej z grudnia 2016r.

          Interpelacja nr 16323 została skierowana do MSWiA i dotyczy zapytania o liczbę b. funkcjonariuszy SG i żołnierzy WOP objętych tą ustawą, zarówno w skali kraju jak i z obszaru województwa podkarpackiego.

          Interpelacja 16564 została skierowana do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz do MSWiA i dotyczy losu składek na ubezpieczenie społeczne, wypracowanych i wpłacanych do sytemu powszechnego (ZUS) przez emerytów mundurowych objętych ustawą represyjną, która w sposób arbitralny nie pozwala na podwyższenie im emerytur z tytułu podjętej pracy w „cywilu”, w przeciwieństwie do cywilnych emerytów i emerytów mundurowych nie objętych ustawą represyjną.

          Poniżej treść tych interpelacji.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

 

PS. Wałbrzyski Komitet Protestacyjny FSSM RP w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej, organizuje spotkanie w Wałbrzychu w dniu 17 listopada 2017 r. o godz. 16.00 w  sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze”, ul . Aleja Podwale 1. W spotkaniu weźmie udział m. innymi Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska – poseł na Sejm RP, współautorka interpelacji nr 16323.