IV Kongres Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP zakończył obrady.

           W dniach 25 – 27 maja 2022 r.  w Drobinie (woj. mazowieckie) obradował IV Kongres Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Podczas obrad dokonano oceny działań Federacji w mijającej kadencji, wskazując w szczególności na jej istotne osiągnięcia uzyskane pod kierunkiem ustępującego Przewodniczącego Kol. Zdzisława CZARNECKIEGO. Wyrażono mu gorące podziękowania za długoletnie kierowanie Federacją i włożony trud w całokształt działań, w szczególności w zakresie wszystkich poczynań Federacji związanych z przeciwdziałaniem uchwaleniu przez rządzących w roku 2016 tzw. ustawy represyjnej, organizowaniem pomocy prawnej dla poszkodowanych tą ustawą oraz przeciwdziałaniem jej skutkom. Przeprowadzono też zmiany w Statucie Federacji, wybrano nowe władze oraz przyjęto Uchwałę Programową na kolejną kadencję.

             Działalnością Federacji w bieżącej kadencji będzie kierował nowy Zarząd Federacji w składzie:

 1. Przewodniczący – Piotr IWAT,
 2. Wiceprzewodniczący- Henryk BUDZYŃSKI,
 3. Wiceprzewodniczący  – Bogdan KOMOROWSKI,
 4. Wiceprzewodniczący – Leszek SZREDER,
 5. Sekretarz – Stanisław KALSKI,
 6. Skarbnik – Tatiana AKSAMIT,
 7. Członek  – Andrzej ADAMCZYK,
 8. Członek – Józef FLIS,
 9. Członek – Marian GRZESIK,
 10. Członek – Ryszard GÓRAN,
 11. Członek – Zbigniew HADAŚ,
 12. Członek – Włodzimierz KASPRZYCKI,
 13. Członek – Andrzej KRASICKI,
 14. Członek – Sławomir MATUSEWICZ,
 15. Członek – Leszek SZCZEPANOWSKI,
 16. Członek – Marek TRZYBIŃSKI,
 17. Członek – Władysław WALASEK,
 18. Członek – Wiesław WOSZCZYNA.

Kongres wybrał także 7-osobową Komisję Rewizyjną w składzie:

 1. Przewodniczący – Adam SPYCHALSKI,
 2. Wiceprzewodnicząca – Lucyna KOWALEWSKA,
 3. Sekretarz – Leszek ELAS,
 4. Członek – Grzegorz DOMASZEWICZ,
 5. Członek – Jan FABIAŃSKI,
 6. Członek – Mariusz KOSMATY,
 7. Członek – Andrzej SAWICKI.

Serdecznie gratulujemy wyboru nowym władzom Federacji i życzymy sukcesów w kierowaniu jej działalnością.

Poniżej Uchwała Programowa IV Kongresu Federacji SSM RP oraz kilka zdjęć z obrad.

 

 

Prezes ZEiRSG

Sławomir Matusewicz