IV ROCZNICA UCHWALENIA PRZEZ SEJM USTAWY REPRESYJNEJ!

Cztery lata temu, 16 grudnia 2016 roku, Sejm na wieczornym posiedzeniu plenarnym – obradując w wyjątkowych okolicznościach w Sali Kolumnowej w „półotwartej” formule – uchwalił ustawę represyjną obniżającą po raz kolejny emerytury i renty policyjne, w tym niemałej części funkcjonariuszy Straży Granicznej. Kilka dni później ustawę podpisał Prezydent RP, dając tym samym represjonowanym funkcjonariuszom i ich rodzinom gorzki prezent na Sylwestra. Skutki ustawy poszkodowani odczuli w połowie roku 2017, gdy zaczęli dostawać z ZER MSWiA decyzje obniżające w radykalnym stopniu emerytury i renty. Z początkiem października 2017 roku decyzje te, nazwane później „listami śmierci”, zmaterializowały się – ich adresaci zobaczyli na swoich kontach bankowych znaczne ubytki dotychczasowych emerytur i rent. Zobaczyli ślady kradzieży w majestacie prawa i, co gorsze, odczuli niezwykle boleśnie atak na swoją godność i poczucie sprawiedliwości.

Niektórzy nie wytrzymali psychicznie tego draństwa i odeszli na wieczną służbę  w dniu otrzymania „listu śmierci” lub w kilka, czy kilkanaście dni później.  Inni odchodzili z tego świata z opóźnieniem kilku- lub kilkunastomiesięcznym, świadomie rezygnując z dalszego życia. Na dzień dzisiejszy Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP posiada dokumenty dotyczące 62 ofiar ustawy represyjnej i świadczące o bezpośrednim jej wpływie na ich śmierć. Ponadto szacuje się, że już ponad 1600 poszkodowanych zmarło z powodu chorób i starości nie doczekawszy sprawiedliwości przed sądami.

Cześć Ich Pamięci!

Znaczna część represjonowanych (samodzielnie, albo w ramach stowarzyszeń służb mundurowych) podjęła walkę o swoje prawa przed sądami, ale „dobra zmiana” tak skomplikowała system odwołań od decyzji „śmierci”, że nawet korzystne wyroki sądów powszechnych (zapadają takie od prawie roku) nie dają gwarancji, iż poszkodowani otrzymają szybko, np. w ciągu roku, ukradzione pieniądze.  Przyczyny tego stanu rzeczy są znane, niejednokrotnie pisała o tym Federacja SSM RP na swoim portalu a także inne stowarzyszenia mundurowe, zrzeszające m.in. represjonowanych jako swoich członków. Również my, jako ZEiRSG pisaliśmy o tym wielokrotnie na naszej witrynie internetowej i na stronie na Facebooku.

Walka poszkodowanych o godność i sprawiedliwość oraz o zwrot zagrabionych pieniędzy trwa na różnych poziomach organizacyjnych i jest prowadzona różnymi metodami. Walkę tę musimy wygrać!

Poniżej film Andrzeja DZIEDZICA pt. Listy śmierci”, wystąpienie Przewodniczącego FSSM RP Zdzisława CZARNECKiEGO  z okazji IV rocznicy uchwalenia ustawy represyjnej, a także linki do artykułów na naszej witrynie (i na portalu Federacji) odnoszących się do wybranych akcji protestacyjnych i innych przedsięwzięć podejmowanych w ostatnich kilkunastu miesiącach.

Prezes ZEiRSG

Marek MESZYŃSKI

Kostrzyn n. Odrą – protest represjonowanych Pograniczników zakończony. Podsumowanie i podziękowania Komitetu Organizacyjnego Protestu.

II KONFERENCJA SŁUŻB MUNDUROWYCH W KOŁOBRZEGU

Poranne pikiety represjonowanych przed Sądem Okręgowym w Warszawie! Apel Kol. S. Matusewicza.

Apel Prezesa Związku Kol. Marka Meszyńskiego z pikiety przed Sądem Okręgowym w Warszawie!

19. dzień pikiety protestacyjnej przed Sądem Okręgowym w Warszawie.

Solidarni z Represjonowanymi.

Kraków i Nowy Sącz – wspólna pikieta represjonowanych przed Sądem Okręgowym w Krakowie.

16 grudnia 2016 roku – III rocznica uchwalenia haniebnej ustawy represyjnej. Pikiety represjonowanych „pograniczników” przed Sądami.

DOŚĆ REPRESJI – W TRZECIĄ ROCZNICĘ „UCHWALENIA” USTAWY REPRESYJNEJ!

Region Szczecin: festyn z okazji święta Weterana Służby Granicznej.

Nasz krzyk w Mysłowicach.

Cieszyn krzyczy – DOŚĆ REPRESYJNEJ USTAWIE!

https://www.fssm.pl/w-senacie-o-sytuacji-represjonowanych-funkcjonariuszy

https://www.facebook.com/watch/live/?v=725558288096376&ref=watch_permalink