IX Słubickie Forum Organizacji Pozarządowych.

W dniu 28 października 2021 roku, po rocznej przerwie związanej z pandemią, odbyło się IX Słubickie Forum Organizacji Pozarządowych. Organizatorzy Forum: Burmistrz Słubic, Sektor3Słubice, Fundacja na Rzecz Collegium Polonicum. Do udziału w Forum zaproszeni zostali przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji z terenu gminy i powiatu słubickiego. ZEiRSG reprezentowali trzej członkowie Regionu Nadodrzańskiego. Forum jest miejscem corocznego spotkania przedstawicieli stowarzyszeń, organizacji, społeczników i wolontariuszy z terenu gminy Słubice. Jest także okazją do wymiany doświadczeń, omówienia aktualnych problemów sektora pozarządowego, a także skorzystania z wiedzy i doświadczeń zaproszonych gości.
Tematy dyskutowane na Forum:

 • budżet obywatelski – plusy i minusy organizacji i funkcjonowania,
 • wartości w organizacjach pozarządowych,
 •  wsparcie technologiczne w działalności organizacji pozarządowych,
 • korzyści z członkostwa w Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych,

Zaproszeni goście:

 • przedstawiciele Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji z UM Gorzowa Wielkopolskiego,
 • przedstawiciele Firmy TechSoup Polska,
 • przedstawiciele Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego,
 • przedstawiciele Biura Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego,
 • Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych,
 • przedstawiciele Fundacji Piętro Wyżej z Żagania,
 • Burmistrz Krosna Odrzańskiego,
 • Burmistrz Słubic,

Przedstawiciele RN ZEiRSG zazwyczaj uczestniczą w takich spotkaniach, polecają takie spotkania i zapewniają o korzyściach, które można wynieść z takich spotkań.
Dziękujemy organizatorom Forum za zaproszenie.

Prezes RN Jerzy Siedlarz