25-lecie Straży Granicznej i 60-lecie Orkiestry Reprezentacyjnej SG

      

W dniach 15-16 maja 2016 r. w Nowym Sączu odbyły się obchody 25-lecia powstania Straży Granicznej i 60-lecia Orkiestry Reprezentacyjnej SG. Organizatorem centralnych  obchodów Święta Straży Granicznej w Nowym Sączu był  Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej wraz z Komendą Główną Straży Granicznej przy wsparciu Prezydenta Miasta Nowego Sącza i Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Obchody rozpoczęły się w godzinach popołudniowych 15 maja 2016r., gdy na Rynku Nowego Sącza Orkiestra Reprezentacyjna SG wystąpiła z uroczystym koncertem, prowadzonym przez jej Naczelnika – ppłk. SG Stanisława Strączka w towarzystwie swojego Zastępcy – mjr. SG Leszka Mieczkowskiego.

W trakcie koncertu wystąpili soliści Orkiestry Reprezentacyjnej SG (sierż. SG Natalia Zabrzeska, st. chor. Szt. SG Wacław Wacławiak oraz mł. Chor. SG Tomasz Jarosz), zaproszeni światowej sławy polscy soliści (Aleksandra Maślanka, Edyta Krzemień, Damian Aleksander i Krystian Krzeszowiak) oraz jeden z najlepszych dudziarzy na świecie Lindsay Dawidson. Kulminacyjnym punktem koncertu  był występ gwiazdy – Krzesimira Dębskiego, który osobiście dyrygował Orkiestrą  oraz zaprezentował specjalnie skomponowany przez siebie z okazji jubileuszu 60-lecia Orkiestry utwór pt.  „Trojak Jubileuszowy”.

Zgromadzona na rynku publiczność zgotowała Orkiestrze i wykonawcom gorącą owację. Orkiestra została uhonorowana Medalem Województwa Małopolskiego Polonia Minor, a jej Naczelnik został odznaczony przez Marszałka Województwa Małopolskiego Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyżem Małopolski.

W imieniu ZEiRSG Prezes Związku Adam Miksiewicz wręczył Naczelnikowi orkiestry list gratulacyjny z okazji jubileuszu 60-lecia, a Prezes Regionu Edward Socha – okolicznościowy grawerton na szkle. Szeroką galerię zdjęć z występu Orkiestry Reprezentacyjnej SG zamieścił sądecki portal internetowy „Sądeczanin”, do którego zamieszczam link pod adresem: http://sadeczanin.info/wiadomo%C5%9Bci/60-urodziny-orkiestry-reprezentacyjnej-stra%C5%BCy-granicznej-zdj%C4%99cia//sadeczanin.

W dniu następnym obchody rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej w Bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu, celebrowanej przez biskupa polowego Wojska Polskiego gen. bryg. Józefa Guzdka oraz biskupa pomocniczego Diecezji Tarnowskiej Leszka Leszkiewicza, a następnie były kontynuowane na Rynku Sądeckim, jako główna część uroczystości. W obchodach uczestniczyło wielu przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych, parlamentarzystów, szefów służb i instytucji centralnych oraz zaproszonych przedstawicieli służb granicznych z Litwy, Czech, Słowacji, Ukrainy, Niemiec i Agencji Frontex. Prezydenta RP reprezentował Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jarosław Brysiewicz. Uroczystości zaszczycił osobiście Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, a ponadto m. in. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jakub Skiba oraz Komendant Główny Straży Granicznej ppłk SG Marek Łapiński. Obecny był Wojewoda Małopolski Józef Pilch oraz współgospodarz uroczystości Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak. W uroczystościach na zaproszenie organizatorów uczestniczyła delegacja ZG ZEiRSG w składzie: Prezes Związku Kol. Adam Miksiewicz i Główny Skarbnik Związku kol. Janusz Sowa, a Zarząd Regionu Sądeckiego reprezentował Prezes Regionu Kol. Edward Socha.

Centralnym punktem obchodów 25-lecia SG był uroczysty apel, w trakcie którego wygłaszano okolicznościowe przemówienia oraz wręczano odznaczenia i wyróżnienia zasłużonym funkcjonariuszom i pracownikom Straży Granicznej.

W trakcie uroczystości Minister SWiA Mariusz Błaszczak ogłosił utworzenie z dniem 16 maja 2016 r. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu oraz wręczył powołanemu na stanowisko Komendanta KaOSG ppłk. SG Stanisławowi Laciudze rozporządzenie w sprawie utworzenia Oddziału.

Z okazji święta Straży Granicznej Prezes ZEiRSG Adam Miksiewicz wręczył Komendantowi Głównemu SG list gratulacyjny z życzeniami dla całej formacji. Specjalne życzenia i gratulacje delegacja ZEiRSG złożyła Komendantowi Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG płk. Mieczysławowi Kurkowi oraz nowo powołanemu Komendantowi Karpackiego Oddziału SG ppłk. Stanisławowi Laciudze. Obydwu Komendantom wręczono wraz z życzeniami okolicznościowe grawertony na szkle, ufundowane przez Region Sądecki ZEiRSG.

Uroczystości uświetniła defilada, pokaz musztry paradnej w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej SG oraz występ Orkiestry Reprezentacyjnej SG. Na zakończenie obchodów jubileuszowych, specjalny pokaz minersko – pirotechniczny przygotował Wydział Zabezpieczenia Działań KOW SG wraz z Zespołem Interwencji Specjalnych z PSG w Krakowie – Balicach. W pokazach tych udział wzięli także funkcjonariusze WZD z Nadodrzańskiego Oddziału SG.

Poniżej kilka okolicznościowych fotografii z tej uroczystości, a do oglądania szerokiej galerii zdjęć, dokumentujących przebieg obchodów, zapraszam na wspomniany wcześniej portal internetowy „Sądeczanin”: http://sadeczanin.info/wiadomo%C5%9Bci/karpacki-oddzia%C5%82-stra%C5%BCy-granicznej-wr%C3%B3ci%C5%82-do-nowego-s%C4%85czain.

Jerzy Jankowski

list grat. dla KG SG

list grat. dla Nacz.Orkiestry Repr. SG