JUBILEUSZ XV-LECIA FUNDACJI NA RZECZ COLLEGIUM POLONICUM.

          W tym roku mija 15 lat od powstania Fundacji na rzecz Collegium Polonicum – Fundacji na rzecz wspólnej placówki naukowo – badawczej dwóch partnerskich uniwersytetów: Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu /UAM/ i Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą /UEV/.

          W związku z tym w dniu 24 listopada 2017r. na terenie Collegium Polonicum odbyło się uroczyste spotkanie, na które przybyli: samorządowcy, społecznicy, byli i obecni pracownicy, przedstawiciele różnych instytucji i organizacji pozarządowych, których połączyło to, że przez 15 minionych lat współpracowali z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum. Na uroczysty jubileusz zaproszony został także Prezes Regionu Nadodrzańskiego naszego Związku Jerzy Siedlarz.

          Przez okres swojej działalności Fundacja zrealizowała 56 projektów oraz zdobyła i wydała ponad 33,5 mln zł, współpracowała z ponad 230 partnerami, w tym ze 100 organizacjami pozarządowymi, 80 urzędami i 50 szkołami. Te dane pokazują szeroki zasięg i różnorodność podejmowanych przez Fundację działań, skierowanych do różnych grup: seniorów, dzieci, młodzieży, przedsiębiorców, urzędników i działaczy społecznych. Działania Fundacji łączy jedno – zachęcanie do aktywności, kreatywności, podnoszenia kompetencji, a misją jest wspieranie rozwoju regionalnego na terenach środkowej Odry oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego. W Słubicach, dzięki wsparciu gminy, od 4 lat Fundacja prowadzi Sektor 3 Inkubator NGO. Jest to miejsce wsparcia dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

          Nasz Region wielokrotnie korzystał z pomocy, doradztwa i szkoleń organizowanych przez Fundację, dlatego wraz z innymi uczestnikami jubileuszowego spotkania przyłączamy się do życzeń – wszystkiego najlepszego dla Zespołu Fundacji oraz wielu lat aktywności, dużo zrealizowanych projektów, satysfakcji i zadowolonych partnerów w realizowanych przedsięwzięciach.

                                                                                              Prezes RN

                                                                                          Jerzy Siedlarz