Jubileuszowy Dzień Weterana cieszyńskiego Regionu „Pod Czarnym Bocianem”.

Goszcząc u Agi i Mania na campingu „Pod Czarnym Bocianem” członkowie cieszyńskiego Regionu z osobami towarzyszącymi zorganizowali obchody Dnia Weterana Służby Granicznej w 25. lecie Związku.

Prezes Regionu przywitał uczestników, w tym kol. Stanisława Koziołka i kol. Wojciecha Hana, reprezentujących bratnie Regiony w Nowym Sączu i Raciborzu.

Następnie uczciliśmy pamięć zmarłych w 2023 r. śp.: mjr. Józefa Laszczyka, mjr. Krzysztofa Praciaka, mjr. Tomasza Ćwikły, st. chor. sztab. Jerzego Dancewicza, st. chor. sztab. Ryszarda Hernika, mjr. Grzegorza Klaji, chor. sztab. Lesława Ekierta, Józefa Biłko, Haliny Smerkowskiej-Ciupki, mjr. Andrzeja Kowalskiego, st. chor. Władysława Dubińca.

Kolejnym punktem programu były wyróżnienia wręczane przez prezesa Związku kol. Sławomira Matusewicza: wpis do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku – kol. Edward Pierzchała; odznaka Zasłużonego dla Związku: kol. kol. Dariusz Boraczewski, Władysław Chmiel, Zbigniew Dereń, Dariusz Dziąćko, Józef Gil, Krzysztof Herok, Cezary Tomiczek, Janusz Wójcik. W imieniu wyróżnionych głos zabrał kol Edward Pierzchała.

Po czym prezes Regionu przywitał w naszych szeregach i wręczył kol. Wojciechowi Ryżce legitymację członka zwyczajnego i odznakę Związku, a pozostałym obecnym członkom wręczył nowe legitymacje związkowe. Podziękowaniami za zaangażowanie członków Regionu w działalność związkową prezes Związku podsumował część oficjalną.

Spotkanie integracyjne rozpoczęło się przygotowanym przez Gospodarzy wzmacniającym posiłkiem i powitalnym toastem za zdrowie obecnych i wszystkich weteranów służby granicznej. Oprawę muzyczną części rozrywkowej zapewnił DJ Piotr (kol. Piotr Ufir), a choreografię taneczną żywiołowo i z gracją tworzyli pozostali uczestnicy.

Prezes Regionu w Cieszynie

Mariusz Kosmaty