Kancelarie prawne rekomendowane przez FSSM RP – aktualizacja ważnej strony internetowej.

          Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP znajduje się wykaz kancelarii prawnych, rekomendowanych przez Federację do prowadzenia spraw indywidualnych emerytów i rencistów służb mundurowych, pokrzywdzonych przez ustawę z dnia 16 grudnia 2016r., opublikowaną w Dz.U. w dniu 30 grudnia 2016r. pod poz. 2270.  Poniżej pełny wykaz tych kancelarii:

KANCELARIE ADWOKACKIE (PRAWNE) REKOMENDOWNE PRZEZ FEDERACJĘ STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP DO PROWADZENIA SPRAW INDYWIDUALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW SŁUŻB MUNDUROWYCH POKRZYWDZONYCH USTAWĄ Z DNIA 16 GRUDNIA 2016 R. (DZ.U. Z DNIA 30 GRUDNIA 2016 R. POZ. 2270).

Kancelaria Adwokacka

Adw. dr Marta Derlatka

Łowicka 23 lok. 210,  02-502 Warszawa

tel. 501-066-799, 22-4061503

======================================================================

Kancelaria Adwokacka

Monika Gąsiorowska

ul. Elektoralna 4/6 lok 13,  00-139 Warszawa

Tel. 22 8900343 monika.gasiorowska@adwokatura.pl

Zakres Krajowy i Międzynarodowy inne informacje o kancelarii www.gasiorowska.eu,

FB Kancelaria Adwokacka – Monika Gąsiorowska

========================================================================

Kancelaria Adwokacka

Profesor adwokat Tomasz Tadeusz Koncewicz

  1. Staniszewskiego 6b/9, 81 – 603 Gdynia

www.tomasz-koncewicz.eu

(zgodnie z prośbą Pana Profesora kontakt indywidualnych osób z kancelarią jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem FSSM RP)

======================================================================

Pietrzak Sidor & Wspólnicy,

Spółka Jawna ul.. Sandomierska 8 Lok. 5, 02-567 Warszawa,

Tel. +48- 22- 898 22 18, FAX +48 -22- 898 22 19 sekretariat@pietrzaksidor.pl, www.pietrzaksidor.pl KRS: 000029968, REGON: 141326590, NIP: 521-347-67-69

==========================================================================

Kancelaria Adwokacka

Damian Sucholewski

ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa

tel/fax 22 692 42 56 tel. kom. 502 64 64 59, 505 95 95 76 email: damian.sucholewski@adwokatura.pl

==========================================================================

Kancelaria Lege Artis

radca prawny Katarzyna Przyborowska

Warszawa

e-mail: kancelaria@przyborowska.eu

 

          Powyższy wykaz kancelarii prawnych oczywiście nie zamyka możliwości korzystania przez osoby pokrzywdzone z usług prawnych innych prawników, pochodzących niekoniecznie z terenu Warszawy, ale także np. z prężnych ośrodków prawniczych w województwach, czy nawet miastach powiatowych. Ważna jest jakość usługi prawniczej i jej cena, a także znajomość przez prawników realiów funkcjonowania służb mundurowych. Zachęcam wszystkich poszkodowanych do bieżącego czytania wiadomości i analiz z tej tematyki, zamieszczanych  na stronach internetowych Federacji i stowarzyszeń wchodzących w jej skład, a także do wymiany spostrzeżeń na znanych już emerytom i rencistom mundurowym społecznościowych forach internetowych. Pozyskana wiedza pozwoli na szersze spojrzenie na całokształt sytuacji, w jakiej znalazły się osoby pokrzywdzone i uzmysłowi im, że nie są same i nie znajdują się na pozycji straconej.

Poniżej link do bardzo przydatnej strony internetowej obrazującej proces legislacyjny ustawy emerytalnej obniżającej emerytury i renty policyjne, opinie, zbiory przepisów, adresy i wskazówki dot. sporządzania pism, skarg, petycji i odwołań i wiele innych przydatnych dokumentów:  http://igiifp.xp3.biz/index.html .

/aktualizacja adresu strony – 7.02.2017r./

 

p.o. Rzecznika ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI