Karpacki Oddział SG – obchody Święta Straży Granicznej!

W dniu 20 maja 2019 roku z okazji XXVIII rocznicy powołania Straży Granicznej w Karpacki Oddziale SG odbył się uroczysty apel, w którym na zaproszenie Komendanta Oddziału uczestniczył Prezes Regionu Sądeckiego ZEiR SG kol. Krzysztof Twardowski. Apel rozpoczął się punktualnie o godzinie 12.00 przy sądeckiej Baszcie Kowalskiej (ruiny Zamku Królewskiego). W tym właśnie miejscu  wmurowane są odtworzone tablice, upamiętniające 194 poległych w walce za wolną Polskę żołnierzy 1 Pułku Strzelców Podhalańskich, którego imię nosi Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Gospodarz uroczystości – Komendant Karpackiego Oddziału SG w Nowym Sączu  płk SG Stanisław Laciuga – przyjął meldunek od prowadzącego uroczystość, a następnie przywitał się ze sztandarem oraz pododdziałami. Obchody rozpoczęły się odegraniem Hymnu Państwowego oraz podniesieniem flagi państwowej na maszt. Następnie wręczono wyróżnionym pracownikom i funkcjonariuszom odznaczenia państwowe i resortowe oraz akty mianowania na kolejne stopnie służbowe. Ceremonia zakończyła się wykonaniem przez Orkiestrę Reprezentacyjną Straży Granicznej wiązanki utworów patriotycznych

W apelu, oprócz funkcjonariuszy i pracowników cywilnych KaOSG, uczestniczyli zaproszeni goście, przedstawiciele władz wojewódzkich województw małopolskiego i świętokrzyskiego, władz samorządowych, służb mundurowych oraz szeregu zaprzyjaźnionych i współpracujących z Oddziałem organów i instytucji. Kol. Krzysztof Twardowski w imieniu Zarządu i członków Regionu Sądeckiego ZEiRSG wręczył Komendantowi Oddziału okolicznościowy grawerton.

Warto zaznaczyć, że przed uroczystością o godzinie 11.00 na płycie sądeckiego Rynku odbył się pokaz musztry w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej Straży Granicznej oraz występ okolicznościowy Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej (obszerna relacja fotograficzna  na lokalnym portalu Sądeczanin:   www.sadeczanin.info/wiadomosci/pogranicznicy-swietuja-jubileusz-juz-od-28-lat-bronia-granic-naszego-kraju).

Poniżej kilkanaście zdjęć okolicznościowych z uroczystości (dzięki uprzejmości strony Karpackiego Oddziału SG – Swięto Straży Granicznej w Nowym Sączu).

Prezes Regionu Sądeckiego

Krzysztof TWARDOWSKI