Kolejna kadencja Regionu w Cieszynie.

   Goszcząc w cieszyńskiej karczmie „U Jędrysa” członkowie Regionu w Cieszynie przeprowadzili Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze oraz posiedzenia nowego zarządu i komisji rewizyjnej, a po roboczej części popołudnia uczestniczyli w spotkaniu noworocznym.

    Wspomniano 12. towarzyszy służby w ochronie granicy państwowej w Górnośląskiej Brygadzie WOP oraz Beskidzkim i Śląskim Oddziale SG, którzy zmarli w ubiegłym roku.

     Następnie przywitano kol. Sławomira Matusewicza w gronie członków Regionu.

     Podsumowując kadencję, Walne Zebranie pozytywnie oceniło działalność Zarządu i Komisji Rewizyjnej, po czym wybrano nowy – a w zasadzie dotychczasowy – 5. osobowy Zarząd oraz 3. osobową Komisję Rewizyjną.

     Dalej Zebranie rozliczyło 2019 r. i przyjęło budżet na 2020 r., postawiło Zarządowi zadania na 2020 r.

     Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Regionu wybrał: prezesa – kol. Mariusza Kosmatego; Prezydium: wiceprezesa – kol. Romana Siwca, sekretarza – kol. Mariusza Kolankę, skarbnika – kol. Janusza Wójcika. W posiedzeniu uczestniczył również członek Zarządu kol. Dariusz Boraczewski i Komisja Rewizyjna.

    Ukonstytuowała się również Komisja Rewizyjna, wybierając kol. Dariusza Dziąćko – przewodniczącego, wiceprzewodniczącego kol. Edwarda Pierzchałę, sekretarza kol. Andrzeja Kłosowskiego.

     Podczas spotkania zebrano 430 zł dobrowolnej składki członków Regionu na fundusz organizacyjny, planowanego na kwiecień zgromadzenia-protestu emerytów i rencistów służb mundurowych pod hasłem „Alarm graniczny trwa”.

Prezes Regionu

Mariusz Kosmaty