Kolejne rozmowy w EKU – komunikat

      Uprzejmie informujemy, iż w dniach 22-23 czerwca 2016 roku w siedzibie Europejskiego Konsorcjum Ubezpieczeniowego Sp. Z o.o. w Warszawie odbyły się spotkania Wiceprezesa Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej ds. FS Pana Jerzego Jankowskiego, członka Prezydium ZG ZEiRSG Pana Edwarda Grzecznego i członka Regionu Koszalin ZEiRSG Pana Andrzeja Badowskiego z Prezesem Zarządu Europejskiego Konsorcjum Ubezpieczeniowego Panem Piotrem Kumięgą oraz Panią Sylwią Więckiewicz- Specjalistą ds. Ubezpieczeń.

    W trakcie spotkań poruszone zostały następujące kwestie:

  1. Możliwość objęcia grupowym ubezpieczeniem na życie emerytowanych funkcjonariuszy i emerytowanych pracowników cywilnych Straży Granicznej (WOP ) oraz członków ich rodzin po 70 roku życia oraz przedłużeniem wieku wstępu do programu.
  2. Przedstawiono i omówiono nowy produkt – Porady Prawne, w ramach którego ubezpieczeni mogą otrzymać pomoc w sprawach cywilnych, dotyczących nieruchomości, odszkodowań, windykacyjnych, gospodarczych, rodzinnych, sądowych i administracyjnych (produkt ten jest promowany na stronie internetowej ZEiRSG).
  3. Przedstawiciele ZEiRSG zapoznali się także z innymi interesującymi produktami oferowanymi przez EKU i zamieszczonymi na stronach internetowych Konsorcjum.
  4. Omówiono propozycje wsparcia ze strony Europejskiego Konsorcjum Ubezpieczeniowego obchodów XX – lecia Związku Emerytów i Rencistów SG oraz Krajowego Zjazdu Związku Emerytów i Rencistów SG w 2017 roku.

    W  kwestii przedłużenia wieku przystąpienia  do programów ubezpieczeniowych, dedykowanych emerytom Straży Granicznej oraz członkom ich rodzin, Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe prowadzi rozmowy z Ubezpieczycielami i zbiera oferty z Towarzystw Ubezpieczeniowych. W chwili uzyskania najlepszej oferty ustalony zostanie termin spotkania w celu ostatecznej akceptacji warunków. Ustalenia obejmą także termin szkolenia wprowadzającego, dotyczącego nowych programów ubezpieczeń.

                                                                                                                          O p r a c o w a l i:

                                                                                                                       Sylwia WIĘCKIEWICZ

                                                                                                                        Jerzy JANKOWSKI