KOŁOBRZESKIE POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH

W dniu 20 października 2017 r. z inicjatywy Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Region Kołobrzeg podpisano KOŁOBRZESKIE POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ  SŁUŻB MUNDUROWYCH.

          Sygnatariuszami porozumienia są:

  1. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Kołobrzegu.
  2. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło nr 8 im. ORP ORZEŁ.
  3. Związek Emerytow i  Rencistów SG Region Kołobrzeg.

          Celami porozumienia w szczególności są:

  1. Wzajemna pomoc, wsparcie, zacieśnianie współpracy i koordynowanie działalności  stowarzyszeń służb mundurowych na terenie powiatów Kołobrzeg, Gryfice i Świdwin.
  2. Wdrożenie przez sygnatariuszy porozumienia dokumentu opracowanego przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej zatytułowanego: „Zadania i zasady działania Komitetów Protestacyjnych”.
  3. Ocieplanie wizerunku Funkcjonariuszy i Żołnierzy w regionie.

          Wszystkie wymienione organizacje będą aktywnie uczestniczyły w zbieraniu podpisów pod projektem ustawy „anty-represyjnej”.

          W celu realizacji i koordynacji działań sygnatariusze porozumienia powołali  3-osobowe Prezydium w składzie:

          Przewodniczący   –   Adam Czachert

          Sekretarz              –  Zdzisław Przybysz

          Rzecznik prasowy –  Zbigniew Hadaś.

       Kołobrzeskie Porozumienie  jest otwarte  i  mamy  nadzieję, że wkrótce przystąpią do niego inne związki i stowarzyszenia działające w regionie.

 Prezes Regionu Kołobrzeg ZEiRSG

                                                                                            Zbigniew Hadaś