Komenda Główna SG: przekazanie Wiceministrowi SWiA Jakubowi Skibie Oświadczenia ZG ZEiRSG w sprawie nowej ustawy „dezubekizacyjnej”.

          W dniu 1.12.2016r. w Komendzie Głównej Straży Granicznej odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej z udziałem Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jakuba SKIBY i Komendanta Głównego SG płk. Marka Łapińskiego, podczas którego Prezes ZEiRSG  Adam MIKSIEWICZ w imieniu ZG ZEiRSG przedstawił opinię naszego Związku na temat aktualnie procedowanego w Sejmie projektu ustawy obniżającej emerytury i renty byłym i aktualnym funkcjonariuszom SG (druk sejmowy nr 1061). Opinia ta w formie Oświadczenia została przekazana Panu Ministrowi na piśmie. Jej treść zawiera poniższy załącznik.

Stanowisko ZG NSZZFSG na temat procedowanej ustawy jest zgodne z negatywnym stanowiskiem w tym zakresie Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 30.11.2016r., zamieszczonym na stronie NSZZFSG pod poz.  http://nszzfsg.pl/aktualnosci/pisma-wychodzace/526-stanowisko-fzz-sm-w-s-projektu-ustawy-dezubekizacyjnej.html .  Dalsze informacje na ten temat zamieścimy później.

 

                                                                                                       Opracował:

                                                                                                             p.o. Rzecznika ZEiRSG

                                                                                                      Jerzy JANKOWSKI

img167 img168