Komisja Prawna

Komisja Prawna, jako organ pomocniczy Zarządu Głównego ZEiRSG, została powołana w dniu 14 czerwca 2020 roku uchwałą Zarządu Głównego nr 7/2020.

 Skład osobowy Komisji Prawnej i adres e-mail:

1) Przewodniczący Kol. Andrzej BUDZYŃSKI          
2) Wiceprzewodniczący Kol. Sławomir MATUSEWICZ
3) Członkowie:

          Kol. Mariusz INDYK
          Kol. Marek KĘDZIORA
          Kol. Józef ŁACIŃSKI
          Kol. Janusz NOWAK
          Kol. Włodzimierz TISZUK

Adres e-mail Komisji Prawnej:  komisja.zeirsg@gmail.com

Tutaj >  Regulamin Komisji Prawnej.