KOMUNIKAT FSSM RP: 19 WRZEŚNIA 2020 r. – KONFERENCJA W MYSŁOWICACH.

19 WRZEŚNIA 2020 r. – KONFERENCJA W MYSŁOWICACH

„Senatorka Gabriela Morawska-Stanecka – Wicemarszałkini Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza nie tylko „mundurowych” na organizowaną we współpracy z Zarządem Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach konferencję pt.: „USTAWA REPRESYJNA SŁUŻB MUNDUROWYCH W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP I PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ”, która odbędzie się w sobotę, 19 września 2020 r. w godz. 14:00 – 16:00 w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Grunwaldzkiej 7 w Mysłowicach”.

Szczegółowy program Konferencji i wykaz zaproszonych gości zawiera zaproszenie w formie pdf stanowiące załącznik do niniejszego Komunikatu.

Miło nam poinformować, że nasz Związek podczas Konferencji będzie reprezentował Kol. Sławomir MATUSEWICZ – wiceprzewodniczący Komisji Prawnej ZG ZEiRSG.

Rzecznik ZEiRSG Jerzy Jankowski

Zał. PDF:  2020.09.19.Ustawa represyjna – Konferencja_ Mysłowice