KONFERENCJA – 25 LAT FUNKCJONOWANIA DROGOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO KOSTRZYN – KIETZ.

W dniu 21 listopada 1992r. zostało otwarte drogowe przejście graniczne Kostrzyn – Kietz.  Od tego wydarzenia minęło już 25 lat i w związku z tym w dniu 21 listopada 2017r., z inicjatywy władz miasta Kostrzyn, w Kostrzyńskim Centrum Kultury „Kręgielnia” odbyła się uroczysta konferencja na ten temat, adresowana do przedstawicieli władz, emerytowanych pracowników przejść granicznych, mieszkańców  polsko – niemieckiego pogranicza i innych osób, zainteresowanych historią powstania przejścia i jego wpływu na rozwój miasta i regionu.

W konferencji uczestniczyło ok. 100 osób, w tym zaproszeni emeryci Straży Granicznej i Służby Celnej oraz przedstawiciele PSG w Gorzowie Wlkp /Komendant i Zastępca/. Region  Nadodrzański ZEiRSG reprezentowali: G. Matusewicz i W. Tiszuk oraz emeryci: J. Tomasik i W. Przywara.

W imieniu Wojewody Lubuskiego konferencję otworzył Wicewojewoda Robert Paluch, który przypomniał krótką historię dpg w Kostrzynie oraz podkreślił jego znaczenie dla rozwoju całego regionu lubuskiego. Wykład inauguracyjny wygłosił poseł na Sejm VIII kadencji – Lubuszanin – prof. dr. hab. Jacek Kurzępa.  Wykład dotyczył granicy i pogranicza – nie tylko w rozumieniu geograficznym ale też socjologiczno – psychologicznym.

            Dalsza część konferencji przebiegała w trzech panelach dyskusyjnych:

Panel I – Historia powstania drogowego przejścia granicznego Kostrzyn – Kietz, a dyskutowali: Roman Mycka i Wiesław Gołacki z Autorskiego Biura Projektów; Tomasz Grabowski – naczelny inżynier generalnego wykonawcy (firma „Gobex”) oraz Tadeusz Grabowski – kierownik robót. Dyskutanci wspominali o tym, na jak trudnym terenie powstawało przejście /rozlewiska rzeki Warty/, jak pracowali pod presją czasu i oczekiwań. Dowiedzieliśmy się, że wykorzystano w tamtym czasie nowatorską metodę i dpg wybudowane zostało na materacu z 35 tys. opon, a budynek główny – na 123 palach.

Panel II – Współpraca polsko – niemiecka na dpg Kostrzyn – Kietz w latach 1992 – 2007. W tym panelu dyskutowali: Wiesław Pomarański – były Naczelnik Oddziału Celnego; ppłk SG Jan Tomasik – były Komendant Placówki SG; Jarosław Begol – były Kierownik Oddziału Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin; Dieter Pichi – były Naczelnik Niemieckiego Zoll; Volker Ettlich – były Komendant Placówki BGS. W dyskusji wspominano o warunkach służby i pracy, o wzajemnej współpracy, ciekawostkach i wspólnych służbowych przedsięwzięciach.

Panel III – Wpływ otwarcia dpg Kostrzyn – Kietz na rozwój gospodarczy miasta Kostrzyn nad Odrą i polsko – niemieckiego regionu. W tym panelu dyskutowali: Andrzej Kunt – Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą; Jorg Schroder – Burmistrz Miasta Seelow; Jerzy Korolewicz – Prezes Zachodniej Izby Przemysłowo – Handlowej; Roman Dziduch – z Kostrzyńsko –Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W dyskusji wszyscy byli zgodni co do tego, że otwarcie dpg to był znaczący fakt w dziejach miasta, była to ważna decyzja w rozwoju gospodarczym regionu i nowy etap w historii miasta Kostrzyna nad Odrą.

W imieniu ZE i RSG dziękujemy Panu dr Andrzejowi Kuntowi – Burmistrzowi Miasta Kostrzyna nad Odrą – za zaproszenie na tę konferencję przedstawicieli emerytów SG, którzy pełnili służbę na przejściach granicznych w Kostrzynie nad Odrą. Warto takie spotkania organizować, warto pamiętać o ważnych faktach w historii lokalnej, które pozytywnie przekładają się na dalszy rozwój miasta, miejscowej społeczności i regionu. My emeryci SG mamy też satysfakcję, że braliśmy udział w tych wydarzeniach i dołożyliśmy swoją małą cegiełkę dla rozwoju dobra wspólnego.

 

Prezes RN

Jerzy Siedlarz